Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Ta nhìn biển
  Sóng lặn 
  Dù biển vẫn mặn

  Chim nhìn ta
  Ta lặng 
  Dù đời vẫn nắng vẫn mưa

 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments
  Viết để chi
  Ích gì
  Như con còng chạy trên cát
  Như hoa nở trong rừng vắng
  Như uống rượu với bóng mình trên vách
  Như lật trang sách ra cho trăng đọc
  Hề hề. . .
  Mưa khóc gió cười 
  Ta lười 
  Nên ta để con đười ươi trong ta nó viết
  ^^^

  (Không)
 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Nửa đêm thức dậy
  Thấy bóng tối thơ ngây
  Nửa cuộc đời thức dậy
  Thấy ánh sáng đang sám hối
  Thép đã tôi thức dậy
  Thấy như vậy gió đầy

 • Cây nhà lá vườn

  Bạn thân thì không cần giải thích

  • 0 Comments

  Bạn thân thì không cần giải thích. Kẻ thù thì có giải thích họ cũng chả tin. Còn đối với người bình thường thì còn chờ xem kết quả rồi mới tin. 
  Vậy ích gì khi cố nói, cố giải thích. 
  Yên lặng làm đi, kết quả tự nó nói.