Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Đủ nắng thì hoa nở

  • 0 Comments

  Đừng biến giáo lý thành sự an ủi. Mà trái lại người thực hành, phải thông qua hiểu biết để chấp nhận thực tại. • Cây nhà lá vườn

  Đủ nắng thì hoa nở

  • 0 Comments

  Kẻ thù làm bạn thay đổi nhiều hơn bất kỳ ai khác. 
  Logic là sự áp đặt của con người vào thực tại. Nên mọi chân lý chỉ tồn tại một thời gian rồi tự hủy diệt. 
  Vì thế, tôn giáo tồn tại không phải vì sự hợp lý mà vì thế giới đa chiều và rộng mở của nó.
 • Cây nhà lá vườn

  Kỷ niệm Pù Luông Retreat/ 2018

  • 0 Comments

  Tui về tui nhớ Pù Luông
  Mây tuôn đỉnh núi suối tuôn buôn làng
  Tui về tui nhớ nhà sàn
  Nhớ nàng lúng liếng nhớ chàng múa thiêng
  Tui về tui nhớ trà thiền
  Pháp khí thi triển Mandala giải phiền
  Tui về tui nhớ bạn hiền
  Nhớ vịt Cổ Lũng thiền cùng rượu mơ
  Tui về tui nhớ câu thơ
  Nhớ con chó bản nhớ nàng áo nâu
  Hề hề. . .
  Tui về tui nhớ rất lâu
  Đi đâu cũng nhớ cũng mơ Pù Luồng

 • Cây nhà lá vườn

  Đưa em về dưới mưa

  • 0 Comments

  Đưa em về dưới mưa. Chiếc xe đạp lang thang trên con đường lãng mạn. 
  Em cười và bảo:
  - Muốn ngồi mãi trên xe đạp, đi mãi thế nầy là đủ lắm rồi. . .
  Anh đùa:
  - Nhưng nhiều khi chúng ta cũng cần một cái giường.
  Hề hề. . .Thế là em cười phá lên và đấm thùm thụp vào lưng anh. . .
  - Đồ quỉ. . .đồ quỉ. . .
  Bao nhiêu năm qua rồi.
  Đầu xanh giờ thành đầu bạc. Đã có biết bao cơn mưa bay qua cuộc đời ta. 
  Thế nhưng mỗi lần đi xe đạp trong mưa. Nhớ chuyện xưa, lòng ta thấy ấm lại. 
  Tiếng cười năm ấy như vẫn còn vang vọng đâu đây.

  (Ngày mưa Sài Gòn. Vẽ bậy, viết bậy cho đời ta bớt bậy. . .)