Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Cây bên đời vẫn thức đợi mưa đen

  • 0 Comments

  Anh như giọt mưa lưa thưa
  Cố ôm vừa quán vắng
  Em như giọt cà phê đắng
  Lắng
  Đọng
  Trĩu nặng...

 • Cây nhà lá vườn

  Đi tìm Phật ở trần gian

  • 0 Comments

  Đi tìm Phật ở trần gian
  Rỗng không 
  Lá vàng rơi ngang tàng trên đất chết
  Đi tìm Chúa ở trần gian 
  Mênh mang 
  Thơ múa hoang tàn trong máng cỏ
  Đi tìm con người ở trần gian
  Ngỡ ngàng
  Nước mắt nụ cười vẫn còn tươi trong nắng mới

 • Cây nhà lá vườn

  Nhà lá ở gữa rừng già

  • 0 Comments

  Nhà lá ở gữa rừng già 
  Tránh xa phố thị ly kỳ Phật Ma
  Nhà gió ở gữa vườn trăng
  Trước sân suối thắp nguyệt đăng soi đời
  Nhà chơi ở giữa sương mờ
  Viết dăm ba chữ khù khờ ngu ngơ
  Nhà thơ ở giữa mưa trăng
  Rừng trăng vắng lặng nhà trăng nắng đầy
  Nhà cây ở gữa cội nguồn
  Chim kêu hoa nở thác buông kinh trời
  Rong chơi ở giữa thảnh thơi
  Bên đời bên đạo sao bằng bên trăng

   

 • Cây nhà lá vườn

  Gió đục thượng đế

  • 0 Comments

  Gió đục thượng đế
  Mây bán tượng đế
  Trăng thuyết thương đế
  Người mua vượng đế
  Thượng đế thấy hỏi: Cái gì thế?
  Thinh không trả lời: Ghế
  Nước trôi lê thê. . .