Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Đủ nắng thì hoa nở

  • 0 Comments

  Hãy đi ra quán và nhâm nhi một ly cà phê ngon. Chắc hẳn là thú vị. 
  Xin bạn làm ơn, để chứng ngộ ở nhà, đừng dẫn nó đi theo.

 • Cây nhà lá vườn

  Tắm thác ở Thiên Sơn Suối Ngà

  • 0 Comments

 • Cây nhà lá vườn

  Đủ nắng thì hoa nở

  • 0 Comments

  Như nấu nước pha trà.
  Làm tốt nhưng chưa hẳn đã đủ. Làm nhiều nhưng chưa chắc đã cần. Cái cần thì không làm, đi làm cái râu ria.
  Hề hề. . .
  Nước sắp sôi nhưng chưa sôi. Nếu bạn không tăng thêm nhiệt lượng, nước sẽ cạn dần chứ không sôi. Chùi bình, chùi ly, cắm hoa, đốt trầm. . .v.v. . .mà nước đâu có sôi. 
  Cuối cùng cũng chỉ thành người ngu mà tốt bụng. Nghĩa là nước đang kêu ấm, đang cạn dần chứ không sôi. 
  Kết cục là cháy ấm, mà vẫn không có nước sôi để pha trà.
  Hề hề. . .
  ^^^
  (Khi giải thoát tri kiến hương bay vào thạch động)

 • Cây nhà lá vườn

  Đủ nắng thì hoa nở

  • 0 Comments

  Khi một người thấy thật và hồn nhiên nói về sự thật ấy. Người ấy sẽ bị người đời đánh giá là kiêu căng hay hoang tưởng. 
  Bởi vậy bạn phải dùng văn chương và nghệ thuật để phi khái niệm và sáng tạo trong ánh sáng của vô thức.