Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Đủ nắng thì hoa nở

  • 0 Comments

  Khi trái táo bị cột chặc vào cành cây. Nó sẽ không rơi xuống đất. Cho dù lực hấp dẫn vẫn luôn có đấy.
  Khi một con người bám chấp vào cơ thể mình. Nó sẽ không thăng hoa hợp nhất với thiêng liêng được. Cho dù gia trì lực vẫn luôn có đấy.

 • Cây nhà lá vườn

  Này Cỏ May

  • 0 Comments

  Này Cỏ May
  Khi người kia sân si. Ông đừng bỏ đi ngay, cũng đừng va chạm. Mà yên lặng chờ cho người ấy trở về bình thường. Ông lại tiếp tục nói chuyện như chưa bao giờ có việc gì xảy ra.
  Hề hề. . .
  Không để đời lôi. Biết yên lặng chờ đợi và bất nhiễm là một bài tập thiền thú vị.
  Chúc ông thành công.


 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Ta như con thú hoang
  Lang thang trên thiên đàng cát bụi
  Ngày lại ngày
  Ta tìm vui trong bể khổ vô minh

 • Cây nhà lá vườn

  Này Cỏ May

  • 0 Comments

  Không có tài đức thì dứt khoát cũng đừng là kẻ cơ hội. Nhưng, "công cao hơn chủ" thì sẽ chuốc họa vào thân.
  Này Cỏ May
  Đừng tưởng đời mới vậy. Đạo cũng chẳng khác. Nếu không đã không có chuyện "lập đạo".
  Hề hề. . .