Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Này Cỏ May

  • 0 Comments

  Này Cỏ May.
  Khi ông đắc khí hay nhận được gia trì lực của thiêng liêng. Năng lượng sẽ khiến ông như người mới được sinh ra trong một xã hội mới. 
   Anh nhi như vậy cần phải được học tập để dần trưởng thành. Không phải học thần thông hay trí tuệ sáng tạo hoặc khả năng ngoại cảm. Cái đấy bất cứ ai nhận gia trì lực đều có ít hoặc nhiều, không có chi là ghê gớm khác người. Ông đừng cường điệu một số khả năng của mình, nó chỉ là điều bình thường trong thế giới tâm linh. Do ông có ít và mới có nên thấy lạ, thấy ham phô diễn. . .chứ lâu ngày quen đi sẽ thấy là bình thường có chi mà ồn ào chứ?

 • Cây nhà lá vườn

  Kỷ niệm ở Nam Định

  • 0 Comments

  https://youtu.be/TTL_8p3DTyE

 • Cây nhà lá vườn

  Khi ông hữu dụng thì ông tồn tại

  • 0 Comments

  Khi ông hữu dụng thì ông tồn tại
  Khi ông là nhu cầu thì ông tự do
  Đừng chấp vào hình tướng của đạo thì đạo bất truyền truyền
  Như rắn nằm trong cỏ
  Như kim nằm trong bông
  Hãy âm thầm rèn luyện trí tuệ và tài năng rồi dấu kín trong cái tướng phàm phu ngu muội thì chỗ nào cũng đến chơi được.
  Đừng trụ vào bất cứ chỗ nào thì rễ nhân duyên không mọc ra được. Như vậy thì không có gì trói chân ông nữa rồi. . .hề hề. . .

   

 • Cây nhà lá vườn

  Tâm lý khí công 122

  • 0 Comments

  1. Như ăn thì mới biết ngon. Nếu cảm hứng chưa có. Đừng chờ, cứ làm đi, rồi cảm hứng sẽ tự đến. Và khi hành động với cảm hứng thì bạn có hạnh phúc.

  2. Khi bạn thật với chính mình, bạn sẽ biết mọi thứ khác đều không thật.

  3. Không ai tin giấc mơ của riêng bạn. Nhưng khi mọi người cùng mơ một việc như nhau, họ sẽ tin là thật. Do vậy mà có nhiều kiểu tôn giáo không cần thần linh, chỉ cần tạo ra giấc mơ mà mọi người đều thích. 

  ....