Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Tui nghèo chẳng phải tui nghèo mãi
  Bởi tầm nhìn tui đặt tại kiếp sau
  Hề hề. . .
  Đời đáng chán hay không đáng chán
  Phó thường dân không đáng biết làm gì

 • Cây nhà lá vườn

  Em coi con cho vợ em đi chùa.

  • 0 Comments

  Em coi con cho vợ em đi chùa.
  Cuộc đời chơi ác thế. Gió đùa tóc em bay. Em coi con cho vợ em đi chùa. . .
  Vợ ơi vợ đi đi, cầu ơn trên bồ tát, độ cho nhà ta giáp hạt vẫn còn có cái ăn. . .vẫn cười dù khó khăn. . . 
  Em coi con, cho vợ em đi chùa. . .
  Hề hề. . .
  Cuộc đời chơi ác thế. Gió đùa tóc em bay. Em coi con cho vợ em đi chùa. . .

 • Cây nhà lá vườn

  Vẽ bậy viết bậy

  • 0 Comments

  Vòng trời đất dọc ngang gang thốn
  Sao đầu anh em đặt chốn hư vô
  Chưa nam mô anh hoát nhiên đại ngộ
  Trăng giang hồ lồ lộ ngộ vô môn
  ^^^

  (Hớt tóc thời loạn thế)

 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments
  Diệu pháp thiền hoa diệu pháp trà
  Rót trời rót đất rót bao la
  Sơn hà một chén hoa năm chén
  Quên bén rằng ta chả biết say
  Ha ha. . .ha. . .
  Nhảy qua tam giới chơi với quỉ
  Về lại trời nam tám đứa quì
  Gom thơ vơ lại còn một tẹo
  Gửi gió bay vèo. . . kẻo mốc meo
  ^^^

  (Trưa nắng ra đầm sen uống trà chơi)