Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Tam thân

  • 0 Comments


  Một thân uống rượu uống trà
  Một thân vô ngã
  Một thân chả già
  Tam thân nhất thể Thế À
  Chẳng Ma chẳng Phật rất là vô duyên
  Hề hề. . .
  Giả điên
  Giả khủng
  Giả khùng
  Cùng tu để ngộ anh hùng kiếp sau

 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments
   (Tình khô lắt lẻo treo cành đầy gai)

  Lá khô còn dính trên cây
  Tình khô lắt lẻo treo cành đầy gai
  Một mai nương gió bay vèo
  Lá bay đồng cỏ có người chạy theo
 • Cây nhà lá vườn

  Ba Gàn giảng đạo cho Cu Tý

  • 0 Comments
   (Bụi)


  No ấm quá hóa rách rưới
  Cười!
  Nghiêm túc quá hóa bụi đời
  Trời!
  Nhả bát quá hóa bát nhã
  Chết cha!
  Vô ngã quá hóa đã đời
  Tới luôn em!
  Hề hề. . .

 • Cây nhà lá vườn

  Bạn trà

  • 0 Comments
   (Trăng xưa vừa thức trên sông)  Trăng xưa vừa thức trên sông
  Người từ tiền kiếp bông lông hỏi đùa
  Thế gian mua đạo bán tình
  Chú mầy giữa chợ bán mình ai mua?
  Thưa rằng kệ mẹ thằng mua 
  Được thua vinh nhục tớ đùa một phen
  Hề hề. . .
  Nầy vua của cõi vô hình
  Bình minh sắp ló ngươi còn đó không
  Ngày mai ông tới hay không 
  Để ta hái sẳn mấy bông hoa nhài.