Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Này Cỏ May

  • 0 Comments
   (Mưa đầu mùa)

  Này Cỏ May
  Nhờ thiên hạ không tin tâm linh, giả vờ tâm linh, lợi dụng tâm linh. Nên khả năng tâm linh của ông là độc đáo. 
  Hề hề. . .
  Miễn là ông biết dấu tướng qua hành động và lời nói bình thường. Miễn là ông biết giả vờ ngu ngốc, không lý giải hay thuyết giảng về nó. Thì ông sẽ nương vào đấy mà âm thầm giúp đời và đi chơi khắp thế gian nầy. 
  Hề hề. . .
  Này Cỏ May. Đừng thùng rỗng kêu to. Đó chưa bao giờ đáng gọi là hành đạo độ sanh, mà chỉ là một trò chơi ngu ngốc rất thú vị ở thế gian nầy.

 • Cây nhà lá vườn

  Này Cỏ May

  • 0 Comments

  Này Cỏ May
  Khi vào một nơi tâm linh. Ông chỉ nên để ý đến tính nghệ thuật và sự thú vị về văn hóa ở nơi ấy. 
  Còn tính linh thiêng vô hình. Thì ngày nay ở bất cứ nơi đâu. Con người cũng đang ra sức lợi dụng thông qua sự cường điệu về hình tướng. Nên nó đã giả tạo, méo mó và không có hiệu quả thực tiễn.
  Tuy vậy ông tuyệt đối đừng biểu lộ qua lời nói và hành động mà sinh ra va chạm và mất vui đi. 
  Hề hề. . .
  Ông chỉ không tin và không để bị lợi dụng thôi. Ông chỉ là du khách.
  Nếu muốn thể nhập môi trường tâm linh ở nơi ấy, thì ông chỉ nên yên lặng, vô tướng và thông qua gia trì lực làm các hành động bình thường.
 • Cây nhà lá vườn

  Đủ nắng thì hoa nở

  • 0 Comments

  Mọi điều đẹp đẽ đều đến trong riêng tư. Nhân cách chỉ là cái vỏ bên ngoài con người thật và hình tướng chỉ là sự méo mó của tâm linh thuần khiết.
  Nầy Cỏ May
  Không gian tâm thức thoáng và tự nhiên, cần cho sự trưởng thành về tâm linh. Tri thức vay mượn là cản trở trên con đường tu học. Mọi thứ phải tự thân trải nghiệm để tự thực chứng. 
  Lời nói của cổ đức khác chi nước chảy qua cầu.


 • Cây nhà lá vườn

  Này Cỏ May

  • 0 Comments

  Này Cỏ May
  Ta là con chim, nên ta đâu cần đi máy bay.
  Hề hề. . .
  Bay là dễ ẹt, ta cần gì ta phải cố học chứ?