Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Tranh thiền 2017

  • 0 Comments
           

  Sấm vang mưa tràn bốn phương
  Núi sông thênh thang nước đang về đồng
  Ta trồng rau và hoa
  Mưa trồng thơ và trà
  Có tiếng Di Lặc cười khà khà trong gió
  Ta bèn bỏ đó mà đi chơi
  Hề hề. . .

 • Cây nhà lá vườn

  Nam mô đại từ đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát

  • 0 Comments
         

  (Hề hề. . . Vừa mới vẽ xong)
  ...
 • Cây nhà lá vườn

  Tập làm thơ

  • 0 Comments

  Ý tại tâm
  Khí tại thân
  Thơ tại Thần
  Pháp hoàn Hư
  Như tự viết
 • Cây nhà lá vườn

  Một chút tâm linh cho người hữu duyên

  • 0 Comments

  1. Khi ông đã hiệp khí rồi. Cái mà ông cần là tịnh và rỗng khi không làm gì và thảnh thơi khi đang làm việc thiện. Môi trường tịnh và không chấp sẽ khiến ông giao được với thiêng liêng. Đó là Thần hoàn Hư.

  2. Thế rồi ông buông xuôi trong thường tịch quang, nhận biết những dấu hiệu tế vi của tâm linh hiển thị hướng dẫn nơi thân tâm mình để nói và làm. Đó là vô tác.

  3. Nếu thấy cơ thể không tự nhiên thích ứng tình huống một cách nhạy bén thì có nghĩa là tâm ông đang bận rộn. Cần thiền định để tái lập tịnh và rỗng.

  4. Nếu thấy cơ thể tràn ngập năng lượng khiến lời nói và hành động của ông tuy là hiệu quả nhưng hơi quá đà, sản phẩm mình tạo ra mất tính tế vi thâm sâu, thì có nghĩa là ông đang ăn xác động vật quá nhiều hoặc dùng các chất kích thích như rượu, trà đậm, cà phê, thuốc lá, hay các chất gây nghiện khác khiến cơ thể nhiểm nhiều chất độc gây rối loan khí.

  5. Nếu ông hay nóng tính, nói năng khó giữ hòa khí, mắt đỏ, hơi thở gấp. . .làm việc gì cũng bồn chồn hấp tấp không có tính khoan thai. Khi tập động công thì hiển thị võ thuật cường bạo. Khi tập mật tông thì hiển thị khế ấn mạnh bạo, vẽ phù rắc rối. Đó là vì ...