Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Được ăn chay quá ngon. . .

  • 0 Comments

     

 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn 1804

  • 0 Comments

  Nụ cười đầy nắng
  Hoang vắng đầy trăng
  Giọt lệ đầy mặn
  Giọt mồ hôi đắng và cay

  Ai hay ai hay
  Muôn triệu bàn tay bay theo cơn say
  Ai hay ai hay
  Muôn triệu bài thơ chờ trong ngủ ngày
  Ai hay ai hay 
  Muôn triệu lời kinh sinh từ chúng sinh
  Ai hay ai hay
  Muôn triệu bình minh sinh từ mặt trời

  Ai hay ai hay
  Hạt bụi đi chơi. . . sinh từ thơ rơi
  ^^^
  (Ai hay ai hay
  Muôn triệu bàn tay bay theo cơn say)

 • Cây nhà lá vườn

  Từ điển Ba Gàn

  • 0 Comments

  1/ Đi chơi thì chơi đi. Thị phi chi cho mệt.
  2/ Học hành thì hành cái học mới là học.
  3/ Cầu nguyện là nguyện làm cho đươc cái đang cầu.
  4/ Giáo chủ là chủ giáo. Nghĩa là phải làm chủ mình lúc được giáo.
  5/ Thần thông nghĩa là thông với cái thần của sự việc.
  6/ Pháp thuật là thuật pháp. Nghĩa là thuật lại pháp chứ hổng phải pháp của mình.
  7/ Niết bàn nghĩa là đừng bàn mà phải niết(nir : rời xa, ra khỏi. . .)

 • Cây nhà lá vườn

  Cà phê Cộng

  • 0 Comments

  Hiện tại thênh thang trơ gốc rạ
  Lúa quá khứ đã đem về nhà
  Chỉ còn lại một mình ta
  và cánh đồng rỗng buồn thiu gió lộng
  Uống cà phê Cộng 
  Ta uống từng giọt mộng
  Bàn tay mênh mông sờ vết sẹo thời gian
  Ta bàng hoàng 
  nhìn bông hồng đang héo tàn trong chiếc cốc thủy tinh