Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Đủ nắng thì hoa nở

  • 0 Comments

  - Đạo là vô hình tướng làm sao thấy rõ nó?
  - Thấy hiện tượng, bỏ hiện tượng đi, sau đó bỏ chấp không, thì tự nhiên đồng với nó.

 • Cây nhà lá vườn

  Đủ nắng thì hoa nở

  • 0 Comments

  Muốn biết sách hay hay không thì cứ cho mượn. Nếu nó được trả lại thì sách dở tệ. 
  Khi bạn đưa một phương pháp mới ra công khai. Nếu nó không bị kẻ khác bắt chước; cóp nhặt; hoặc làm biến dạng đi để kiếm tiền và kiếm tiếng, thì phương pháp của bạn nên bỏ vào xọt rác.

 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Bay trong mây mới thấy trời là rộng lớn.
  Sống thực ở đời mới biết đạo cũng bình thường thôi.

 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Nửa đêm trăng sáng đầy nhà
  Phật Ma đi vắng chỉ còn thằng ta
  Bên sông chim quốc thiết tha
  Uống trăng uống cả sơn hà đầy vơi