Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Thở

  • 0 Comments
  Sống: một hơi thở vào Chết: một hơi thở ra Đêm ngày luân hồi vậy Số kiếp tựa hà sa... Thở vào, ta còn đó Thở ra, đã hết ta Lặng im ,tan cùng gió Trong hư không bao la Tỉnh ra, ta vẫn thở Thở vào như thở ra Đều tan hòa...
 • Tâm lý khí công

  Ông thầy ... rắn

  • 0 Comments
  Trò được thầy giao công án tham thiền " Âm thanh của một bàn tay". Ngày đêm trầm tư, nghiền ngẫm, liên tục quán sát không ngơi nghỉ: nào mưa tuôn, thác đổ ...thông reo gió hát, suối róc rách, chim ca, vượn hót, lá thu rơi.. Thầy đều lắc đầu...
 • Tâm lý khí công

  Củ hành

  • 0 Comments
  Hội thi bắt đầu với những củ hành tây nhiều hình dạng.. Thí sinh tự chọn mẫu theo ý tưởng. Tùng! Tùng! Tùng, trống khoan thai gióng từng hồi , từ nhiều bàn tay khéo léo, mềm mại như múa, lần lượt những đóa hoa sen, cúc, hồng , trắng muốt hiện ra, đẹp...
 • Cây nhà lá vườn

  Trò mắc lỗi

  • 0 Comments
  Thầy lăm lăm giơ cao thiền trượng, … PHẠT Bỗng dừng nửa chừng, Thầy chợt nghiêng người sang PHẢI Ngay lập tức, trò nghiêng người qua TRÁI Rồi chắp tay đảnh lễ CHÍNH DIỆN Thầy mình, Và … thay cho cây thiền trượng phạt, Là ánh cười…sáng bừng...