Bài viết mới
 • Tâm lý khí công

  Trà cũng say

  • 0 Comments
  - Dạ cho tui hỏi thăm. Có bác Lau Thưa ở đây không?
  - Tới cây gạo chỗ bến đò kia, có đám nhậu, cứ thấy cha nào ốm nhách ốm nhơ như ma đói là thằng chả.
 • Hỏi đáp khí công

  Trà nguội mất ngon

  • 0 Comments

  - Khí công có phải, đâm giáo vào người không thủng, xe cán không chết, nuốt bóng đèn, chạy trên lửa, chạy trên nước hay không?

  - Là cái lông con trâu chứ không phải con trâu!

 • Tâm lý khí công

  Uống nước hay uống bình

  • 0 Comments
  - Khi tập khí công đắc khí, thì khí hiển thị thế nào là đúng?
  - Không hiển thị mà cái gì cũng có thể hiển thị.
 • Tâm lý khí công

  Mạt pháp hay pháp mạt

  • 0 Comments
  - Chào chú Ba Gàn.
  - Xin chào cụ Tưởng Vậy.
  - Thưa cụ thế nào là mạt pháp?
  - Không có vấn đề mạt pháp.