Bài viết mới
 • Tâm lý khí công

  Sẻ tre

  • 0 Comments
  Em ngồi đó lặng yên
  Chấp tay hiền như đất
  Đảnh lễ, em là mây
 • Tâm lý khí công

  Nương xa

  • 0 Comments
  Lạnh lẽo tan. . . hồi chuông!
  Buông mình sương đang. . . rớt!
 • Hỏi đáp khí công

  Cùng trôi

  • 0 Comments
  - Chào Cụ Tưởng Vậy
  - Chào chú Ba Gàn.
  - Thưa cụ, nếu chỉ được nói một câu về phương pháp Khí Công Dưỡng Sinh thì cụ sẽ nói gì?
 • Tâm lý khí công

  Cái đang hỏi

  • 0 Comments

  Ngày hôm trước tại quán trà Dưỡng Sinh.

  - Chào cụ Tưởng Vậy,

  - Chào chú Tư Chim

  - Thưa cụ! . . .Trước Phật chưa có tượng Phật để lễ lạy, mà Phật vẫn thành Phật. Sao nay phải lễ lạy tượng Phật mới thành Phật?