Bài viết mới
 • Tâm lý khí công

  Vườn cảnh Ba gàn

  • 0 Comments
  Ba Gàn đang ba hoa thuyết giảng về nghệ thuật làm non bộ với Cu Tý và đám con nít trong xóm. Thấy bọn nhóc tròn mắt vểnh tai nghe ra chiều khâm phục. Hăng tiết vịt Ba Gàn chỉ tay vào một cây cảnh trong bồn, dáng cây đổ rạp về phía sau, rễ lồi trên mặt...
 • Tâm lý khí công

  Lo trước

  • 0 Comments
  Thằng Ngố đang ngồi chơi hóng mát. Còn thằng Tèo mồ hôi nhễ nhại đang cầm gạch đập vào mình, cầm kim đâm vào da mình. Ngố lên tiếng: Này Tèo, người ta tập...
 • Tâm lý khí công

  Đắc quả

  • 0 Comments
  Tu sĩ hỏi bồ tát:
  - Thưa Bồ Tát, hạnh nguyện của người là gì ạ?
 • Tâm lý khí công

  Pháp vô tướng *

  • 1 Comments
  Một hôm thằng Tý đi thắng cảnh. Nó tới một cái động to và đẹp. Trước cửa hang trên vách đá có viết 3 chữ nho