Bài viết mới
 • Tâm lý khí công

  TRI ÂM

  • 0 Comments
  Ta lên núi tắm mây ngàn
  Người vào biển tịnh thênh thang tung hoành
  Ta vì sinh tử lộn quanh
 • Tâm lý khí công

  Vẫn ngồi đây

  • 0 Comments
  - Thế nào là chánh niệm ?
  - Không có cái như là chánh niệm.
  - Vậy niệm Phật, trì chú, niệm mã khoá tập khí công không phải là chánh niệm hay sao?
  - Nhất niệm đối lập với vọng niệm hay tà niệm chứ không phải chánh niệm.
 • Tâm lý khí công

  Pháp đối trị

  • 0 Comments
  - Chào cụ Tưởng vậy.
  - Chào chú Ba Gàn.
  - Thưa cụ, tôi có đọc một vài cuốn sách nói về con đường làm đệ tử của chân sư. Tôi có cảm nhận rằng khi người đạt đến giác ngộ thì lúc đó mới thực sự trở thành một đệ tử. Có phải vậy không?
 • Hỏi đáp khí công

  Đối tượng của nhận biết

  • 0 Comments

  - Thưa cụ Tưởng Vậy!. . .Cụ có bảo là người tu tập phải qua 3 giai đoạn: thân, tâm và pháp giới. Vậy khi đã qua 3 bước này thì người đó đã giác ngộ hoàn toàn chưa ạ? Và con đường tiếp theo của người đó là gì?