Bài viết mới
 • Tâm lý khí công

  Bánh xe luân hồi

  • 0 Comments
  Mới nửa buổi mà nắng đã rát da...

  Thằng Vọng quần đùi trễ dưới rốn, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, khệ nệ xách cái ấm đất đựng nước chè tươi, tay kia bưng cái rá tre đựng đầy bánh đúc. Con Mực chạy lăng quăng phía sau, vừa chạy vừa sục mũi vào bờ ruộng đầy cỏ đánh hơi chuột. Thỉnh thoảng nó ngừng lại, gếch chân đánh dấu đường về. Chúng đi đâu vậy kìa? À! Thì ra chúng đang đưa nửa buổi cho đám bừa cấy ở hóc Bà Só.

 • Tâm lý khí công

  TÌNH ĐẤT.

  • 0 Comments
  Như nước về đại dương Em thương anh vô cớ

  Như hoa nở đầu gành

 • Tâm lý khí công

  Bịt tai

  • 0 Comments
  Ngày kia thiền sư Triệu Châu hỏi thầy Nam Tuyền : " Thế nào là đạo".
  Nam Tuyền nói : " Bình thường tâm thị đạo".
  Vậy ý người xưa thế nào khi nói : " Tâm bình thường là đạo "?
 • Tâm lý khí công

  Chờ đã bao năm

  • 0 Comments
  Ta chẳng bỏ được ta Đành xa nhà lâu thế! Hỡi ôi ! Chim theo mỏi cánh chim rơi Ngựa xe gãy đổ, nghiệp đời mải mê ! Chờ đã bao năm, lỗi hẹn thề! . . . Ngày đi tóc hãy...