Bài viết mới
 • Tâm lý khí công

  Công án rượu

  • 0 Comments
  Mấy hôm rồi trời mưa lắt rắt mãi!. . . Năm Thợ Nề không xây được, bèn tà tà ra quán trà Dưỡng Sinh để uống trà và. . . tán dóc !. . .Hắn gặp Tư Rượu Đế ở đấy:

  -          Chu choa! Lâu rầu á nghen! . . .Chứ đi đâu óng xứ để nẩu nhớ nẩu thương, nẩu theo hỏi tui mãi! . . .

 • Tâm lý khí công

  Qua con mắt trẻ thơ

  • 0 Comments
  Ông cầu nghìn kinh Phật

  Sắc vẫn nặng hơn không

  Bà lần nghìn chuỗi hạt

 • Tâm lý khí công

  Mượn đèn

  • 0 Comments

  - Chào cụ Tưởng Vậy

  -          Chào chú Ba Gàn

  -          Thưa cụ, thế nào là cái biết có sẵn?

 • Tâm lý khí công

  Mang chùa rong chơi

  • 0 Comments
  Ba Gàn đến tham quan một cái chùa nổi tiếng ở chân núi Yên Tử :

  -          Mô Phật!. . .Quí khách đến tham quan lễ Phật?

  -          Đến đây chơi!