Bài viết mới
 • Tâm lý khí công

  Đắc quả

  • 0 Comments
  Tu sĩ hỏi bồ tát:
  - Thưa Bồ Tát, hạnh nguyện của người là gì ạ?
 • Tâm lý khí công

  Pháp vô tướng *

  • 1 Comments
  Một hôm thằng Tý đi thắng cảnh. Nó tới một cái động to và đẹp. Trước cửa hang trên vách đá có viết 3 chữ nho
 • Tâm lý khí công

  Ma

  • 1 Comments
  Ma mẹ hàng ngày vẫn doạ ma con: -Này, con đừng ra đường một mình, có ma đấy! Một hôm trời chập choạng, Ma con ra đầu ngõ, Ma mẹ bỗng nghe tiếng hét của Ma con: -Mẹ ơi Ma! . .Ma! . . . ...
 • Tâm lý khí công

  Dòng kênh và cái hồ

  • 0 Comments
  Cái hồ và dòng kênh tranh luận nhau. Cái hồ nói với dòng kênh với giọng kẻ cả: