Bài viết mới
 • Tâm lý khí công

  CÁI MỘT

  • 0 Comments
  - Nè, ông Tưởng Vậy. Hôm trước ông có bảo tôi mọi mối quan hệ trên căn bản đều chưa đích thực vì đều trụ ngã. Khi tu chứng trạng thái vô ngã thì thể nhập "Cái...
 • Luyện khí

  Khuôn mẫu tâm thức trong khí công

  • 0 Comments
  Thể là cái gốc của muôn loài muôn vật, lúc nào cũng vô tướng, tịch lặng, rỗng không mà lại ẩn tàng khả năng thích ứng. Dụng là thể, hiển tướng thông qua duyên. Do vậy nên tuy năng động mà ngầm chứa cái mầm quay về rỗng không yên lặng. Lực làm thể biến...
 • Tâm lý khí công

  Lắm chuyện!

  • 0 Comments
  Tướng thô "cái ấy" thân tâm. Tướng tịnh "cái ấy" tưởng lầm hồn ta.
 • Tâm lý khí công

  Vân Sơn

  • 0 Comments
  Mây mềm Ôm đỉnh núi Khẽ nói Lời yêu thương Gió đến, Mây đi chơi Núi một mình Vẫn hát! Tiều phu 11/08/2004