Bài viết mới
 • Tâm lý khí công

  Linh sư.

  • 0 Comments
  (Kính tặng quí thầy nhân ngày 20/11)

  -        Thưa nội trong bài: " Thơ ở nhà Thật Chiêu" của bác Tư Rượu Đế có một câu con không hiểu xin nội giải thích giùm.

  -        Hềhề!. . . Cháu thưởng ông thứ gì nào?

 • Tâm lý khí công

  Cái biết đang là.

  • 0 Comments
  -       Chào cụ Tưởng Vậy

  -        Chào chú Ba Gàn.

  -         Người tu tập tuy luôn sống trong giới luật và chánh định nhưng không phải vì thế mà khổ hạnh. Trái lại luôn luôn an lạc tự tại. Thưa cụ!. . Làm sao để được vậy?

 • Hỏi đáp khí công

  Tập khí công trong giấc ngủ.

  • 0 Comments
  Chào chư huynh! Tôi mới học lớp KCDS-A gần 01 tháng.
  Tôi thử tập khí công trong giấc ngủ như trong sách thầy viết. Nhưng không thành công và có các biểu hiện sau:
  - Toàn thân cảm giác như kim châm.
 • Tâm lý khí công

  Cửa vô thi.

  • 0 Comments
  Kính tặng Thầy nhân ngày Hiến chương Các Nhà Giáo 20-11

  Còn chi.

  Bao năm đi học chẳng được gì