Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Hình kỷ niệm đợt đi hồ Namso Tây Tạng 2016

  • 0 Comments

 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments
                 

  Lũ chúng ta như loài chim thiên di
  Đến và đi đâu phải là nhà
  Thiên đàng và trần gian, đều là nơi tạm bợ
  Chợ linh hồn là chốn tiêu dao
  Quê hương ta trời cao lộng gió
  Ta đi về giữa có và không
  Đêm nay đời mộng sương tan
  Sớm mai gió lộng lên đàng đi chơi

  . . .

 • Cây nhà lá vườn

  Lên chùa lễ Phật/Tây Tạng/2016

  • 0 Comments

  Một số hình kỷ niệm đợt đi hồ Namso/Tây tạng/2016

 • Cây nhà lá vườn

  Một số điều cần lưu ý với các bạn tham gia chuyến hành hương Tây Tạng lần nầy/22/6/2017

  • 0 Comments

  1. Không nên nhận điển trì chú, kiết ấn, múa may vẽ phù, để học pháp trong các tu viện cũng như các điểm tâm linh. Vì tâm hành giả nhiều khi chưa đủ độ tịnh, khế ấn xuất hiện sai đi, linh phù tự xuất hiện chưa chính xác sẽ rối loạn khí trường ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm lý.

  2. Chỉ dùng thiền để thông công giao tiếp với thiêng liêng. Với tâm tịnh, thể xác thư giãn, tâm lý thảnh thơi. Hướng niềm tin vào Như Lai và chư vị Bồ Tát cùng Dakini, rồi cầu nguyện và cung kính đảnh lễ là đủ.

  3. Nhận biết tỉnh giác thân và tâm mình để nói năng hành động cho phù hợp với ”phản ứng cao nguyên”. Nếu đã đắc khí và đang tịnh tâm an lạc thì năng lượng sẽ tự báo hiệu qua những dấu hiệu tế vi nơi cơ thể mình. Nhận biết những dấu hiệu ấy thì tự biết phải hành động nói năng như thế nào thì thích hợp , khiến cơ thể và tâm lý dần thích nghi với môi trường khắc nghiệt nơi đây. Đấy là tâm linh, chứ không cần kết ấn múa may và nói lời cường điệu.
  ...