Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Đủ nắng thì hoa nở

  • 0 Comments

  - Cốc. . .cốc. . .cốc. . .
  - Uông. . .uông. . .uông. . .
  Một hôm mõ găp chuông nó hỏi:
  - Sao đằng ấy không cốc mà lại uông,
  cốc mới là chân lý.
  - Uông. . .

 • Cây nhà lá vườn

  Đủ nắng thì hoa nở

  • 0 Comments

  Đừng thi bơi với cá
  Đừng thi leo với khỉ
  Đừng thi bay với chim
  Đừng thi gan với người đi lễ hội
  Hề hề. . .


 • Cây nhà lá vườn

  Đủ nắng thì hoa nở

  • 0 Comments

  Cưỡi con trâu tâm đi chơi khắp trần gian thiên đàng và địa ngục
  Hề hề. . .
  Hổng có nó đi bộ cũng mỏi cặp dò nhị nguyên. Tội chi đi lò cò kiểu nhất nguyên. Mà cũng hổng thèm ngồi yên như cục gạch. 
  Hề hề. . .
  Thôi ngồi quách trên lưng trâu để nó đi tới đâu cũng khoái. 
  Chơi thôi mà, tu quá đà sẽ rất mệt.


 • Cây nhà lá vườn

  Này Cỏ May

  • 0 Comments

  Khi ta viết thì giống như ta đang lấy ngón tay chấm nước mà viết trên mặt bàn nầy vậy. Ông ngồi gần mới đọc được. Ngồi xa thì không thể.
  Chỉ một lúc sau nước sẽ khô đi, ta chả cần xóa. Người khác sẽ không đọc được. 
  Này Cỏ May
  Viết bậy như thế diệu dụng hơn là nói. Nếu muốn nói thì chỉ nên nói thầm vào lỗ tai người tri kỷ.
  Này Cỏ May
  Dạy và học đạo cũng như vậy để khỏi sa vào đấu tranh hí sự và ma sự. Mấy thứ hữu tướng chỉ là đùa vui ba lăng nhăng như trăng dưới nước.
  Chữ thì còn mà hồn chữ thì chỉ chốc lát bay đi. . .
  Hề hề. . .còn chi còn chi. . .cần gì cần gì. . .kệ đi. . .kệ đi. . .