Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Thấy cái rỗng rang trong rối rắm

  • 0 Comments

  Thấy cái rỗng rang trong rối rắm
  Nằm ở chỗ đấy mà chơi
  Sự đời sẽ đụng với rối rắm
  Ai rảnh mà thấy chỗ ngươi nằm chứ ?
  Hề hề. . .
  Họa chăng chỉ có Thánh Thần và Ma Quỉ
  Thế thì ngươi vừa uống trà vừa xem Quỉ Ma múa hát.
  Như thế gọi là tu.

 • Cây nhà lá vườn

  Kinh nghiệm tâm linh

  • 0 Comments

  Là khói
  Vươn lên cao nhưng còn thấy khói
  Là mây
  Biến hình biến dạng nhưng vẫn còn thấy mây.
  Là kundalini
  Thăng hoa qua 7 luân xa. Nhưng cơ thể vẫn còn chuyển động
  Là gia trì lực
  Thiện thệ đi xuống qua 7 luân xa. Nhưng cơ thể vẫn còn múa thiêng.
  Là năng lượng vô tướng. 
  Hành giả luôn có đấy mà vẫn luôn vắng mặt. Cơ thể đắc khí mà không hề chuyển động.
  Hề hề. . 
  Thật ra có chuyển động nhưng động tác là bình thường. Nên gọi là "bình thường tâm thị đạo".

 • Cây nhà lá vườn

  Này Cỏ May

  • 0 Comments

  Thời gian sẽ làm hoen rỉ mọi sự kết nối và cọng tác.
  Hãy là chính cái ấy
  Này Cỏ May
  Thuận thiên giả tồn
  Nghịch thiên giả vong
  Biết ý trời để sống theo dịch lý. Sao bằng có linh giác trong một cơ thể buông xuôi.

 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Gió hôn lá
  Lá hôn đất
  Đất hôn những vết chân âm thầm
  Những vết chân âm thầm hôn vào mắt của mùa thu lặng câm
  ^^^

  Đi dạo trong mùa thu.