Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Đi làm

  • 0 Comments

  Đi làm làm đi
  Đi chơi chơi đi
  Đi học học đi
  Đi tu tu đi
  Hề hề. . .
  Đi đi đi đi
  ***

  (Đi làm)

 • Cây nhà lá vườn

  Cùng cười chút chơi

  • 0 Comments


  Thiên. . .thiền. . .thiện. . .thiến. . .thiêng. . .
  Hề hề. . .

 • Cây nhà lá vườn

  Đủ nắng thì hoa nở

  • 0 Comments

  Gặp nhau đâu phải để truyền đạo. Gặp nhau là để cùng cười, cùng kể cho nhau nghe những điều thú vị. Cùng uống trà dưới trăng. Cùng ăn những món ăn quen thuộc. Cùng múa cùng hát. . .
  Thế rồi chúc bạn mình ra về vui sống cho hết kiếp người. Để khi già khi chết đi, không hề hối hận.

 • Cây nhà lá vườn

  Đủ nắng thì hoa nở

  • 0 Comments

  Đừng cố to tiếng. Hãy cải thiện quan điểm. 
  Nói nhiều mà làm không được ích chi. Hãy để hành động tự nó chứng minh.