Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Đủ nắng thì hoa nở

  • 0 Comments

  1/ Nhiều phát hiện và thành tựu vĩ đại của nhân loại ngày nay. Trước kia từng bị kết án là tà đạo và bị xã hội ra sức hủy diệt. Bây giờ có gì bảo đảm việc ấy không lập lại. . .

  2/ Loại bỏ thành kiến để có thể khám phá chân lý mới, là con đường của tiến bộ.

  3/ Trí nhớ mà không có trí tuệ thường tạo ra tay sai và nô lệ.

  4/ Nếu bạn sợ gió lạnh đóng cửa lại. Ánh sáng cũng không vào được.

  5/Không thể có hiện tượng không thay đổi. Khi đạo chấp tướng nó liền bị đổi thay không còn như xưa dù tên gọi vẫn vậy.

 • Cây nhà lá vườn

  Đủ nắng thì hoa nở

  • 0 Comments

  Thượng đế chỉ cho quyền sử dụng. Nhưng không cấp quyền sở hữu bất cứ thứ gì. Cái bạn đang có, chỉ là cho mượn dùng tạm. Vậy tham làm gì ? Cứ xài thoải mái đi ?

 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments
   (Chiều tím hoa bằng lăng)

  Em mua hoa bên đàng
  Anh trần gian mưa nắng
  Chiều tím hoa bằng lăng
  Trăng tìm thơ trên phố

 • Cây nhà lá vườn

  Đủ nắng thì hoa nở

  • 0 Comments

  Thuần khiết và không tiên nghiệm là tự do. Chưa tự do mà tu là nô lệ về tâm linh. Chưa tự do mà sống là nô lệ cho mọi cơ chế và quyền lực.