Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Vẽ cho bụi đời

  • 0 Comments

  Nầy bạn, đừng nóng. . .Quân tử trả thù kiếp sau cũng chưa muộn. . . hề hề. . .
  Bây giờ thì nhịn đi .
  ^^^

  (Lão Đại Ngã Ba Chuồng Chó)

 • Cây nhà lá vườn

  Vẽ bậy viết bậy

  • 0 Comments

  Con mắt mật ẩn sau pháp hoa
  Con mắt hiển lúng liến nhìn thiên hạ
  Ha ha. . .ha. . .
  Chánh và tà đều không thấy ta
  ^^^
  (Con mắt còn lại)

 • Cây nhà lá vườn

  Đủ nắng thì hoa nở

  • 0 Comments

  1/ Học hỏi từ kẻ thù nhưng đừng sao chép. Khi kẻ thù sao chép bạn, nó không còn là kẻ thù mà tự biến thành nô lệ tâm thức.

  2/ Quên đối thủ đi mà hãy chú tâm vào mục tiêu. Liên tục sáng tạo và tiến lên không ngừng. 

  3/ Đừng tự hạ giá. Mà thay vì thế hãy đổi mới liên tục cách phục vụ và không ngừng nâng cao hiệu quả sử dụng.

  4/ Nếu bạn coi mọi người chung quanh là bạn, chưa chắc tất cả là bạn. Nhưng nếu bạn coi mọi người chung quanh là kẻ thù hay là thầy. Thì mọi người chung quanh ai cũng thành kẻ thù hoặc là thầy của bạn.

 • Cây nhà lá vườn

  Này Cỏ May

  • 0 Comments

  Này Cỏ May
  Khi ông thường trụ khí. Khả năng tự nhiên mở rộng và thay đổi để thích ứng mà không cần bất cứ nổ lực nào. 
  Như cái hoa nở trong ánh bình minh. Nhận biết, nổ lực hay buông bỏ đều không cần thiết. 
  Cái hoa nở theo phương pháp nào? - Làm gì có phương pháp. Đến ngày giờ tự nhiên nó thế.