Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Giai điệu của tình yêu
  Ngẫu hứng của rừng
  Ô la la
  Tưng bừng múa
  Ô la la
  Tưng bừng hát
  Ô la la
  Âm nhạc của chiều thứ 4
  Chiều tâm linh thình lình ngẫu hứng


 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Mưa đã già mà em còn trẻ
  Gió lọt qua khe
  Rừng tre mưa hát
  Ha ha. . .ha. . .
  Ly trà ta nhạt, mà nước mắt em thì mặn.
 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Bạn thấy, qua cái biết riêng của bạn.
  Hề hề. . .
  Hứa Do rửa tai, tại vì đã lỡ nghe. . . • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Ta ôm gió 
  Không ôm được 
  Vì chấp trước Có và Không
  Ta ôm mộng
  Ta liền mộng du dù đang thức