Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Bảng báo trước cửa quán cà phê

  • 0 Comments


  Xin đừng hút thuốc lá
  Và giảng đạo
  Cảm ơn.

 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Tình yêu đứng dưới mưa
  Tình yêu chưa hề ướt
  Tình yêu đứng trong nước mắt
  Tình dù xa lăng lắc 
  Cung đàn xưa vẫn khoan nhặt ngân nga
  Ha ha. . .ha. . .
  Tình yêu ngự trong tim ta
  Tình yêu chính là thượng đế

 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Mây về là để đi chơi
  Mây đi là để thảnh thơi uống trà
  Việc nhà đã có bà lo
  Việc đạo đã có cả kho người tài
  Hề hề.
  Mai nầy nếu lỡ làm quan 
  Mới bàn thế giới, mới màng thế gian


 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Nhẹ quá thì rớt
  Cầm chặt sẽ thủng tay chảy máu
  Hề hề. . .
  Đạo và đời đều là trò chơi rất. . . điệu.