Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Ta đi tìm trọng tâm của cuộc đời
  Nơi con mắt bão
  Bão di chuyển ta di chuyển
  Ta luôn ở yên tại con mắt bão
  Ha ha. . .ha. . .
  Do bão đời chưa bao giờ ngơi
  Nên vô lượng kiếp rồi, ta vẫn chơi nơi con mắt bão.

 • Cây nhà lá vườn

  Khi không có bạn, không có cái tôi ở đấy

  • 0 Comments

  Khi không có bạn, không có cái tôi ở đấy, thì bạn hoàn toàn an ninh vì bạn chẳng khác gì vô hình với cuộc đời chấp tướng.
  Bạn hãy hiện hữu toàn diện trần trụi mà không biểu thị cái tôi của mình. Đó là nghệ thuật sống của người biết thưởng thức.

 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Chào bác đời 
  Em toàn phải đợi và phải bơi
  Em sợ bị hụt hơi
  Chào ngài đạo
  Em toàn gặp ba xạo và cao ngạo
  Có phải em đang ném lao ?
  Hề hề. . .
  Chỉ còn cách, xách đít cao bay xa chạy

 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Lời thơ của bụi
  Tiếng đàn của cát
  Gió sông hồ bát ngát
  Ha ha. . .ha. . .
  Đời hát
  Đạo hát
  Nhưng em là bài ca chưa được hát bao giờ