Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Trên im lặng là trăng
  Dưới im lặng là vắng
  Đồng im lặng là nắng đêm

 • Cây nhà lá vườn

  Chạy marathon khi tu

  • 0 Comments

  Chạy marathon khi tu. Chạy vượt rào khi sáng tạo và chạy nước rút khi cống hiến.

 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Con tim nằm ở ngực. 
  Con tim không thực nằm ở miệng
  Con tim nổi tiếng nằm ở tiền
  Con tim thiêng liêng có nhà riêng ở báo chí
  Con tim vô trí ra đi với bất tư nghì
  Con tim vô vi . . .hề hề. . .
  Thế nào cũng đi chơi bậy

 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Phố nhỏ vào thu
  Sương mù ru lá đỏ
  Em đi chơi với hai con chó
  Chắc mùa thu có gió có sương 
  mà cũng có xương