Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Xin tình yêu 
  Tình yêu nhỏ xíu mà liêu xiêu
  Xin bạc tiền
  Bạc tiền liền đi mất
  Xin thành Phật
  Phật cười ha ha
  Ta là Phật đã thành, ngươi là Phật sẽ. . .sẽ. . . thành
  Xin có danh
  Danh chưa thành liền bị đánh
  Xin trúng mánh
  Mánh chưa trúng mà trúng mảnh nên tan tành
  Xin an lành
  An an lành đếch thành vì gió mưa vẫn chưa tạnh
  Hề hề. . .
  Em tan tành chưa kịp lành, nên chưa xin tiếp.
  Bạn nào quá rảnh quá ranh, muốn xin gì thì cứ vào đây xin đi. 
  Biết đâu ngài thấy chúng sanh quá lì nên chịu ký. . .
  ^^^

  (Lạy ngài có gì cho thì ngài cứ cho con đi, một chút xíu cũng được. Con chờ lâu quá rồi. . .)

 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Ta đi đến cuối cuộc đời
  Thấy nơi mình đứng đã từng mộng du
  Ta nằm đếm giọt mưa thu
  Khi ta thức dậy mưa ru đầy trời.


 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Em đứng bên đời đi nghe gió hú
  Lá rơi 
  Rừng cũ ngủ không yên
 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Lành quá mức, lập tức sinh rách 
  Tưởng đạo cao, lập tức nói tào lao
  Hề hề. . .
  Rách rưới gặp tào lao
  Chỗ nào em cũng rách
  Tào lao gặp rách rưới
  Đạo lưỡi rách mới sạch