Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Ngồi thiền trên biển
  Cái ngồi ngồi
  Cái thiền thiền
  Cái đương nhiên nhiên
  Hề hề. . .
  Cái ta không chơi trò vô ngã
  Mà tràn ra 
  Đầy ắp tam thiên đại thiên

 • Cây nhà lá vườn

  31102

  • 0 Comments

  Ngẫu nhiên là lúc cuộc sống bất ngờ. Ngay khoảnh khắc ấy. Sự hiện hữu vượt qua chính nó và sáng tạo xuất hiện.
 • Cây nhà lá vườn

  Tranh Ba Gàn

  • 0 Comments

  Du lịch Tứ Động Tâm. . .
  Hề hề. . .
  Kỷ niệm ngày vượt sông Ni Liên.
  Đi ngang qua cánh đồng lúa mì và ngôi làng của nàng Sujata, để lên núi Khổ Hạnh/Ấn Độ.
  (Hề hề. . .Vừa mới vẽ xong).
 • Cây nhà lá vườn

  Vừa đến Paris

  • 0 Comments