Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Sông yên lặng mà sông vẫn đang chảy
  Đất trời yên lặng mà tia nắng vẫn nhảy múa trên khóm hoa
  Có tiếng chim bay trong thơ
  Có mùi hương bất ngờ đứng bơ vơ trên đồng cỏ
  Có ánh mắt này nọ bỏ quên bên bờ sông
  Ha ha. . Ha. . .
  Buồn không, không buồn
  Vui không, có gì mà vui 
  Ly trà bụi lặng thinh
  Hỏi bình minh cất bóng tối nơi nào?
  ^^^

  (Uống trà ở hiên nhà)

 • Cây nhà lá vườn

  Kinh nghiệm tâm linh

  • 0 Comments
   (Tường nứt bóng không rách)


  Bóng đen in trên tường
  Tường nứt bóng không rách

  Đồng đi vào đời
  Đồng vô thường
  Bóng vẫn không vướng sinh diệt
  Đồng đi vào đạo
  Đồng lao xao chánh tà thiện ác đúng sai
  Bóng vẫn tự tại vô ngại

  Đồng là hiện tượng 
  Bóng là Tướng của Tánh khởi dụng

  Cho nên:
  Đồng vô ngã, thì Bóng luôn khả dụng
  Phi tâm trí, thì Huyền Đồng mà không lộ tướng.
  Đồng có thiền vị thì bất tư nghì mà cái chi cũng thích ứng.
  ^^^

 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments
   (Đại dương điên khùng bát ngát hào hùng)

  Gió lớn thổi lên rồi
  Sóng cuồng múa hát không thôi
  Vực thẳm vô biên
  Đại dương điên cuồng bát ngát hào hùng
  Ha ha . . .ha. . .
  Trùng trùng duyên khởi
  Trùng trùng duyên chơi
  Ra khơi thôi. . .ra khơi thôi. . .
  Đi chơi thôi. . .đi chơi thôi. . .

 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Quạ kêu 
  Trăng sáng
  Sương đêm lãng đãng 
  Giọt buồn đi hoang
  Thơ uống tràn ánh trăng
  Thơ say nên chẳng tới
  Hề hề. . .
  Bút vẫn đợi