Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Yếu chỉ bài tập của Sóc ở rừng Tà Lài/ Nam Cát Tiên

  • 0 Comments

  Bước 1/ Hrih:
  Yên lặng, tỉnh giác, buông xuôi, không trạo cử, không hôn trầm, không lạc vào vô thức.

  Bước 2/ Um:
  Thân không, tâm không, hiệp với thể linh diệu vô tướng. Để thành yên lặng mà sẳn sàng chuyển động. Để thành trinh nguyên nhạy bén sẳn sàng biểu thị chứ chưa biểu thị. 
  Sắc bất dị Không, Không bất dị Sắc. Sắc tức thị Không Không tức thị Sắc. Tánh Không Tịch.

  Bước 3/ A:
  Trời đất biểu thị thông qua thể linh diệu còn thể xác thì buông xuôi. Tâm trí phản ảnh chứ không cố nhận biết. Vạn pháp biểu thị mà Tánh không khởi Dụng.
  . . .

 • Cây nhà lá vườn

  Tâm lý khí công 179

  • 0 Comments

  1. Đặt mục tiêu là bước đầu tiên để biến điều vô hình thành hữu hình. Nhưng buông xuôi theo dòng chảy của sự biến dịch, không chấp vào muc tiêu cố định sẽ làm điều vô hình có tính khả thi. Đó là yếu chỉ để thực hành mật chú UM.

  2. Mục tiêu mơ hồ đem đến kết quả mơ hồ. Nhưng mục tiêu cụ thể thường không chính xác do chen vào các yếu tố chủ quan. Cho nên tích cực làm việc theo định hướng, chấp nhận mọi kết quả và tuyệt đối không bao giờ ngừng tiến về phía trước. Thì mục tiêu chỉ là thứ yếu, chỉ là cái mốc tạm thời. Đó là yếu chỉ để hành giả thuận theo dòng chảy của năng lượng và liên tục thăng hoa tiến hóa. Đó cũng là yếu chỉ để thực hành mật chú: A

  3. Khi cái im lặng của bạn nhập vào cái im lặng của sự vật thì cảm xúc tuôn trào. Lúc ấy con tim bạn hát ca, nhưng lời nói và hành động không phải là của bạn. Mà bạn đang lên đồng với Bóng là linh hồn sự vật. . .Hề hề. . .bạn muốn sáng tạo thì bạn phải vô thức. Ý thức chỉ là sự lập lại và sao chép như con vẹt. Đó là yếu . . .

 • Cây nhà lá vườn

  Lên chùa Suối Ngỗ

  • 0 Comments

       

 • Cây nhà lá vườn

  Rách

  • 0 Comments

  Đời rách ló đạo
  Đạo rách ló ngã
  Ngã rách ló. . . đời
  Hề hề. . .
  Khi hề hề rách, ló cái tanh hách thông thênh