Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Chúc mừng năm mới

  • 0 Comments

  Gà đi Chó đến. Năm mới chúc các bạn và gia đình an khang thịnh vượng:

  Tiền vô như nước sông Đà
  Tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin
  Hề hề. . .
  >>>

 • Cây nhà lá vườn

  Xuân ngẫu hứng

  • 0 Comments

  Hoa xuân vẽ trên tường
  Bướm ong tranh nhau hút mật
  Vui thay. . .vui thay. . .
  Bướm ong vui mà ta cũng vui

  Tánh vẽ thành Tướng
  Thường vẽ thành Vô Thường
  Niết Bàn vẽ thành trần gian
  Trần gian vẽ Ba Gàn
  Hề hề. . .
  Vẽ nãi. . .vẽ mãi. . .
 • Cây nhà lá vườn

  Tembin

  • 0 Comments

  Hề hề. . .
  Có gì thì mới sợ gió thổi bay. Không có chi thì vô lo, ngồi chơi chờ ngắm bão.

 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Anh như gió từ đá
  Đá lanh canh 
  Gió chạy quanh tim em
  Em như nắng từ rêu
  Rêu hoang vắng 
  Nắng có màu xanh của gió