Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Khi hư không đầy gió
  Biển múa và hát
  Khi con sóng đắc Khí
  Nó đi về phía mặt trời
  Khi con tim lâm ly
  Đắc cái tình si nguyên thủy
  Anh chẳng cần chi
  Chẳng cần chi. . .
  Vạn kiếp luân hồi
  Anh vẫn trôi trong đại dương mắt em. • Cây nhà lá vườn

  Nhậu mừng chiến thắng. Gà Con đã chiến thắng.. . .Hề hề. . .

  • 0 Comments

 • Cây nhà lá vườn

  Yếu chỉ bài tập của Sóc ở rừng Tà Lài/ Nam Cát Tiên

  • 0 Comments

  Bước 1/ Hrih:
  Yên lặng, tỉnh giác, buông xuôi, không trạo cử, không hôn trầm, không lạc vào vô thức.

  Bước 2/ Um:
  Thân không, tâm không, hiệp với thể linh diệu vô tướng. Để thành yên lặng mà sẳn sàng chuyển động. Để thành trinh nguyên nhạy bén sẳn sàng biểu thị chứ chưa biểu thị. 
  Sắc bất dị Không, Không bất dị Sắc. Sắc tức thị Không Không tức thị Sắc. Tánh Không Tịch.

  Bước 3/ A:
  Trời đất biểu thị thông qua thể linh diệu còn thể xác thì buông xuôi. Tâm trí phản ảnh chứ không cố nhận biết. Vạn pháp biểu thị mà Tánh không khởi Dụng.
  . . .

 • Cây nhà lá vườn

  Lên chùa Suối Ngỗ

  • 0 Comments