Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Lang thang Moskva.

  • 0 Comments

  Lang thang Moskva. Chờ đoàn ở Việt Nam qua sẽ đi thăm quan Saint Peterburg. Sau đó sẽ lên mạn bắc cực để trải nghiệm bắc cực quang, biển băng và làng tuyết.

 • Cây nhà lá vườn

  Cà phê Bà Chúa Xứ

  • 0 Comments

 • Cây nhà lá vườn

  Vẽ bậy viết bạ

  • 0 Comments

  Nếu ước mơ thành Phật sẽ không thành Phât. Điều đầu tiên hãy thức dậy.
  Cũng vậy. Muốn uống cà phê ngon. Việc đầu tiên là ra khỏi mơ mộng và tưởng tượng. Hãy có mặt lúc uống.
  ^^^

  (Cà phê phi trường)