Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Vẽ bậy viết bạ

  • 0 Comments

  Ba Gàn chơi ở trần gian. Tiền luôn đầy túi, bụng ngày càng nhiều múi và người yêu chất cao hơn núi.
  Được vậy nhờ tui thường ăn chuối. Thường du lịch bụi. Thường ăn ít muối. Không bao giờ đi chui, dù vẫn thường chơi lụi.
  Được vậy, nhờ tui sống vui. Không lui cui, không lầm lũi, không lủi thủi, không tư túi, không ngoáy mũi dù không khí đầy bụi.
  Hề hề. . .
  Dù cuộc đời có tối thui, tui cũng tiến quyết không bao giờ lui. . .
  ^^^
  (Ba Gàn tranh tự hoạ)

 • Cây nhà lá vườn

  Cà phê Bà Chúa Xứ

  • 0 Comments

 • Cây nhà lá vườn

  Vẽ bậy viết bạ

  • 0 Comments

  Nếu ước mơ thành Phật sẽ không thành Phât. Điều đầu tiên hãy thức dậy.
  Cũng vậy. Muốn uống cà phê ngon. Việc đầu tiên là ra khỏi mơ mộng và tưởng tượng. Hãy có mặt lúc uống.
  ^^^

  (Cà phê phi trường)