Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Đường lên Thiên Thai sơn

  • 0 Comments

  Đường lên Thiên Thai sơn — ở Chiuhua, Anhui, China.

 • Cây nhà lá vườn

  Đủ nắng thì hoa nở

  • 0 Comments

  Mặt trời trên núi Phổ Đà chả ai thay đổi được. Còn chùa trên núi thì đã đổi thay nhiều lần.
  Biển Nam Hải chả ai thay đổi được. Nhưng lối mòn trên cuộc đời nầy không ai đi. Lâu ngày cỏ mọc đầy, thấy cỏ không thấy đường.
  Ha ha. . .ha. . .
  Biết chỗ ấy xưa kia vốn có đường mòn. Ta chùi kính sạch rồi, nhưng vẫn thấy cỏ không thể thấy đường.
  ^^^
  (Bên bờ Nam Hải, núi Phổ Đà)

 • Cây nhà lá vườn

  Hoa Phù Dung nở trong mưa thu

  • 0 Comments


  Mỏng manh và trần trụi
  Mưa bụi đâu thèm bay
  Núi sông hiển bày hư ảo
  Giọt mưa lao xao, nhọn và cay
  Phù dung say
  Trong mưa tìm lại cuộc đời này
  ^^^

  (Hề hề. . .Vừa mới vẽ xong).

 • Cây nhà lá vườn

  Hộ Pháp Quỉ Thần Vương

  • 0 Comments

  (Hề hề. . .Vừa mới vẽ xong.)