Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Đã tới Cửu Hoa Sơn

  • 0 Comments

  Hề hề. . 
  Đã tới Cửu Hoa Sơn. Tụi tui ở khách sạn trên núi. Ngọn núi nầy nằm giữa 9 ngọn núi cao khác để đi chơi cho tiện.

 • Cây nhà lá vườn

  Vẽ cho tình yêu

  • 0 Comments

  Ngày ấy chúng mình quá nghèo chỉ có một chiếc xe đạp cộc cạch. Anh thường đèo em đi chơi khắp nơi bằng xe đạp.
  Ngồi phía sau, em cười và bảo:
  - Em chẳng cần gì. Chỉ thích được anh chở đi khắp thế gian trên chiếc xe đạp nầy.
  Anh cười và hét thật to trong gió:
  - Nhưng đôi khi chúng mình cũng cần một cái giường.
  Thế là em cười như điên, đấm thùm thụp vào lưng anh và bảo là anh nói bậy
  Hề hề. . .
  ^^^

  (Đèo em đi khắp thế gian. . .)
 • Cây nhà lá vườn

  Đủ nắng thì hoa nở

  • 0 Comments

  Thần thông lớn nhất là biết dùng thần thông một cách khôn ngoan.
  ***

  (Luyện công ở Long Hải)

 • Cây nhà lá vườn

  Vẽ bậy viết bạ

  • 0 Comments

  Hề hề. . .
  Mưa rơi trên phố của ta
  Dùng thuyền bát nhã vượt qua. . . đường ngập. . .