Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Phố vắng mưa thu
  Thằng ngu gỡ cái mặt nạ làm củi đun trà
  Ha ha. . .ha. . .
  Hắn thường nấu trà
  Mà chưa bao giờ phải mua củi

  Phố vắng mưa thu
  Thằng ngu nhìn vào đền đài tự hỏi:
  "Bản lai diện mục" của các ngài là gì ?

  Phố vắng mưa thu
  Đi chơi
  Cho đời bớt ngu, thì tu mới được.
  Hề hề. . .
  ^^^

  Phố vắng mưa thu

 • Cây nhà lá vườn

  Vẽ bậy viết bạ

  • 0 Comments

  Hề hề. . .
  Mưa rơi trên phố của ta
  Dùng thuyền bát nhã vượt qua. . . đường ngập. . .

 • Cây nhà lá vườn

  Nam Hải, Phổ Đà sơn

  • 0 Comments

  Thiên hạ rộng lớn thế nầy đi chơi vẫn chưa đã. 
  Ha ha. . .ha. . .
  Cho nên phải lên thiên đàng, phải xuống địa ngục, phải vào tam thiên đại thiên. Phải giả điên giả khùng, ung dung vô sự mà ngao du chơi bời mới thật là thú vị. . .
  Ha ha. . .ha. . .
  Thần Thánh, Ma Quỉ và chư Thiên đi chơi với ta đi. Chánh tà thiện ác dính làm gì cho nó mất đi thú vị. . .
  ^^^
  (Nam Hải, Phổ Đà sơn)

 • Cây nhà lá vườn

  Đã tới Cửu Hoa Sơn

  • 0 Comments

  Hề hề. . 
  Đã tới Cửu Hoa Sơn. Tụi tui ở khách sạn trên núi. Ngọn núi nầy nằm giữa 9 ngọn núi cao khác để đi chơi cho tiện.