Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Đủ nắng thì hoa nở

  • 0 Comments

  Nhìn kẻ khác chỉ thấy cái xấu của họ, lúc ấy mình đang ở địa ngục.
  Nhìn kẻ khác chỉ thấy điều hay điều thú vị của họ, lúc ấy mình đang ở thiên đàng.
  Nhìn kẻ khác thấy cả cái hay cái xấu của họ, rồi sa vào thị phi phe nhóm. Lúc ấy mình đang ở cõi ta bà.
  Hề hề. . .

 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Khi con dế mèn ca hát
  Bóng tối tan nát 
  Cỏ và hoa lưu lạc trần gian
  Sáng và tối bồi hồi im tiếng
  Gió hú như điên
  Nhưng núi đá vẫn ngồi thiền trong im lặng
  ^^^

  (Cỏ và hoa lưu lạc trần gian)

 • Cây nhà lá vườn

  Đủ nắng thì hoa nở

  • 0 Comments

  Đừng sử dụng quyền lực mà hãy làm tròn chức năng. Chức năng to lớn nhưng sinh hoạt giản dị, công việc vô tư không cậy quyền. Đời đã vậy huống hồ là đạo:
  - Nếu lạm dụng sức mạnh tâm linh hành giả sẽ mất khả năng ngoại cảm.
  - Nếu lạm dụng sự sắc bén của huệ lực để thị phi thiện ác đúng sai. Hành giả sẽ bị cầm tù trong tâm trí nhị nguyên không thể chứng thiền.
  - Nếu lợi dụng niềm tin của quần chúng để xây dựng uy tín cá nhân. Hành giả sẽ bị ma sự đẩy vào địa ngục trần gian.

 • Cây nhà lá vườn

  Này Cỏ May

  • 0 Comments

  1/ Thường thiên hạ giỏi nói mà không giỏi làm. Còn nếu giỏi làm, thì khoe khoang không giỏi dấu. 
  Này Cỏ May
  Đó là phước của những người giả ngu.

  2/ Đừng nói và viết đúng quá. Đúng quá người ghét nhiều hơn người thích. Thỉnh thoảng nên sai chút ít để người ta có thể chê mình, thì mới khỏi đố kỵ.

  3/ Không nên tranh luận với bất kỳ ai. Không bao giờ chê người khác nhất là chê trước đám đông. Có thể chân tình góp ý nhưng chỉ với người tri kỷ.

  4/ Muốn giữ mối quan hệ luôn tốt đẹp thì nên "kính nhi viễn chi". 
  Tuy " xa mặt cách lòng", nhưng "Xa mỏi chân gần mỏi miệng". Cho nên bạn phải điều hòa giữa 2 nguyên tắc nầy.

  5/ Hãy chứng tỏ khả năng. Nhưng không bao giờ dành việc của người khác. Hãy để mọi người chung quanh có cơ hội cùng phát triển với mình. Nếu không, vì cuộc sống người ta sẽ hại mình hoặc bỏ rơi mình khi có cơ hội.