Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Nam Hải, Phổ Đà sơn

  • 0 Comments

  Thiên hạ rộng lớn thế nầy đi chơi vẫn chưa đã. 
  Ha ha. . .ha. . .
  Cho nên phải lên thiên đàng, phải xuống địa ngục, phải vào tam thiên đại thiên. Phải giả điên giả khùng, ung dung vô sự mà ngao du chơi bời mới thật là thú vị. . .
  Ha ha. . .ha. . .
  Thần Thánh, Ma Quỉ và chư Thiên đi chơi với ta đi. Chánh tà thiện ác dính làm gì cho nó mất đi thú vị. . .
  ^^^
  (Nam Hải, Phổ Đà sơn)

 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Trong cái biển khói hương
  Ta chấp tay, tìm một chút không khí bình thường để thở
  Trong cái chợ văn thơ
  Ta buông tay, tìm hương sắc cái bàn thờ chân lý.
  ^^^

  (Trong cái biển khói hương)

 • Cây nhà lá vườn

  Đủ nắng thì hoa nở

  • 0 Comments

  Mặt trời trên núi Phổ Đà chả ai thay đổi được. Còn chùa trên núi thì đã đổi thay nhiều lần.
  Biển Nam Hải chả ai thay đổi được. Nhưng lối mòn trên cuộc đời nầy không ai đi. Lâu ngày cỏ mọc đầy, thấy cỏ không thấy đường.
  Ha ha. . .ha. . .
  Biết chỗ ấy xưa kia vốn có đường mòn. Ta chùi kính sạch rồi, nhưng vẫn thấy cỏ không thể thấy đường.
  ^^^
  (Bên bờ Nam Hải, núi Phổ Đà)

 • Cây nhà lá vườn

  Trà đang uống mà ly đang rơi

  • 0 Comments

  Trà đang uống mà ly đang rơi. Thế mà rơi mãi vẫn chưa rơi tới đất. 
  Hề hề. .
  Ngụm trà ta uống từ vô lượng kiếp vẫn chưa uống xong. Thế cho nên suối vẫn còn trong chưa kịp đục.