Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Đủ nắng thì hoa nở

  • 0 Comments

  Đừng khinh thường những điều nhỏ nhặt. Nếu nó được làm trong im lặng với sự rung cảm sâu sắc. Nó có sức mạnh rất lớn.

 • Cây nhà lá vườn

  Đủ nắng thì hoa nở

  • 0 Comments

  Chúa còn phải nghỉ ngày chủ nhật. Phật còn có lúc phải im lặng mỉm cười. Sao bạn cứ phải lanh chanh hay hùng hục thế ?

 • Cây nhà lá vườn

  Đủ nắng thì hoa nở

  • 0 Comments

  - Không cần cường điệu khuyết điểm của bạn. Những người chung quanh sẽ làm việc ấy. 
  - Không cần cường điệu sự tài giỏi của lảnh đạo. Đám đông sẽ hùa theo truyền thông để làm việc ấy.
  Này bạn
  Vượt qua nhấn mạnh sẽ thành cường điệu. Trong cuộc sống, cường điệu là biểu thị của tẩu hỏa nhập ma về văn hóa.

 • Cây nhà lá vườn

  Chụp bậy viết

  • 0 Comments


  Hề hề. . .
  Đời đáng chán hay không đáng chán ?
  Cháu ra đàng thấy mấy bác quá gan

  (Tại tiệm phở gà Hàng Điếu)