Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Chào Hàng Châu

  • 0 Comments

  Chào Hàng Châu. Chúng tớ lên đường đi Cửu Hoa Sơn nơi đức Địa Tạng Vương hiện thân độ sanh.
  ^^^
  (Nhà ga tàu cao tốc ở Hàng Châu)

 • Cây nhà lá vườn

  Đường lên Thiên Thai sơn

  • 0 Comments

  Đường lên Thiên Thai sơn — ở Chiuhua, Anhui, China.

 • Cây nhà lá vườn

  Đủ nắng thì hoa nở

  • 0 Comments

  1/Bao giờ cũng có thể làm tốt hơn. Hãy tìm ra cách. Cho dù là những cải tiến nhỏ nó cũng chứng tỏ bạn đang thực sống.

  2/ Cách thức và chuyên môn là 2 chân. Nhưng cảm hứng là 2 mắt.

  3/ Cuộc đời chúng ta được quyết định bởi cách thức chúng ra xử lý tình huống, chứ không phải bởi tình huống. Cho dù là trở lực bạn vẫn có thể biến nó thành thuận lợi. 

  4/ Đừng theo đuổi con đường. Hãy theo đuổi mục tiêu của đời mình.

  5/ Dù là đang đi trên con đường nào. Hãy hát và bông đùa.

 • Cây nhà lá vườn

  Đã tới Cửu Hoa Sơn

  • 0 Comments

  Hề hề. . 
  Đã tới Cửu Hoa Sơn. Tụi tui ở khách sạn trên núi. Ngọn núi nầy nằm giữa 9 ngọn núi cao khác để đi chơi cho tiện.