Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Chụp bậy viết

  • 0 Comments


  Hề hề. . .
  Đời đáng chán hay không đáng chán ?
  Cháu ra đàng thấy mấy bác quá gan

  (Tại tiệm phở gà Hàng Điếu)

 • Cây nhà lá vườn

  Ngài La Hán Hàng Long

  • 0 Comments

  Ngài La Hán Hàng Long — ở Thành phố Hồ Chí Minh.

 • Cây nhà lá vườn

  Sao ngươi biết hòn đá không nói gì ?

  • 0 Comments


  Lời rong rêu bên vách đá. Sóng biển điên điên, gió biển liên miên, chim biển kêu từ miền thăm thẳm.
  Ha ha. . .ta. .
  Ta là vách đá. Đời già đạo già tình già mà ta đâu có hay. Ta là trăng cô liêu, liêu xiêu trong muôn chiều lồng lộng. Đời đắng đạo lặng, tình như khói giăng mà thiên thu chẳng nói năng gì.
  Ha ha. . .ha. . .
  Ta là con cá nhỏ lang thang khắp đại dương vô thường. Mắt không hai, tai bất nhị, vây kỳ bất tư nghì. Ta cứ bơi đi. . .bơi đi chẳng vì cái chi, chỉ vì thích đi. . . .thích đi. . .
  Ha ha. . .ha. . .
  Thiên đàng tức thì. Địa ngục vô vi. Ta cần chi. . .cần chi. . .Như hắc xì. Chỉ một tiếng không nội dung thông tận cùng sự sống.
  ^^^
  (Ta là con cá nhỏ lang thang khắp đại dương vô thường)

 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments
   Uống trà ở điện thờ Tam Toà Thánh Mẫu/Vũng Tàu.

  Như uống cái ngon trong trà dở
  Ta tìm thiên thơ trong cái chợ văn chương