Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Đủ nắng thì hoa nở

  • 0 Comments

  Nếu là người đời hãy đem lòng từ bi và thái độ ôn hòa để bày tỏ nỗi oan của mình. 
  Nếu là người tu thì dùng im lặng và tha thứ chấp nhận thua thiệt mà không tức giận và căm thù đối phương. 
  Bởi mình đã tu vô ngã và vô sở hữu thì còn cần gì nữa chớ.
  Hề hề. . .
  Còn người kia thì nhân chúng ngồi im thụ động, đì cho chúng chết luôn vì cái tội dám tu mà hổng dám ngu. • Cây nhà lá vườn

  Đủ nắng thì hoa nở

  • 0 Comments

  Không cần chờ hứng mới làm. Cứ làm hứng sẽ tới. Đó là chuyên nghiệp.

 • Cây nhà lá vườn

  Này Cỏ May

  • 0 Comments

  Cái không thể được nói ra, sao có thể chỉ ra. 
  - Tạo ra những tình huống đặc biệt vì mục đích ấy và gọi nó là thiền cơ. Đó là một sự ngộ nhận.
  - Tạo ra những câu nói bí hiểm vì mục đích ấy và gọi là thiền ngữ. Đó cũng là một sự ngộ nhận.
  Thiền ngữ và thiền cơ như vậy chẳng khác chi con kiến bản ngã đang bò quanh cái miệng chén tâm trí.
  Này Cỏ May

 • Cây nhà lá vườn

  Thuần khiết

  • 0 Comments