Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Vẽ bậy viết bậy

  • 0 Comments

  Hề hề. . .Con gà chiến thắng sẽ cất cao tiếng gáy. Nhưng tiền thì vào túi chủ gà. . .
  ^^^

  (Đá gà)

 • Cây nhà lá vườn

  Già rồi sinh lẩn thẩn

  • 0 Comments

  Một ngày nhàn như mọi ngày.
  Ta chấp nhận cuộc đời nên sống thảnh thơi. Chỉ chơi chẳng cần làm gì. Chỉ thuận theo mọi sự mà vui, sao phải cường điệu việc cứu nhân độ thế chứ?
  Đó chỉ là trò chơi của người lớn và là trò hơn thua của trẻ con.
  Hề hề. . .
  Cá bơi dưới nước, nước sao lại khổ với cá, nó chỉ khổ với cái giống không biết bơi. Đạo bơi chỉ có với người mà không có với cá.
  Con người sống ở đời. Cuộc đời sao lại là bể khổ? Nó tự nhiên có Đạo Người nó cần gì Đạo hổng phải người.
  Hề hề. . .
  Vẽ rắn thêm chân !
  ^^^

  (Mình là Mèo, mình phải theo Đạo Bơi để bơi qua đại dương như cá)

 • Cây nhà lá vườn

  Vẽ bậy viết bậy

  • 0 Comments

  Ấm trà rót ngược
  Nhưng nước cũng đâu có thể chảy ngược về trời.
  Chẳng qua dùng cái tướng dị thường để lòe thiên hạ là mình đã thoát vô thường
  Hề hề. . .
  ^^^

  (Mốt uống trà ngược)

 • Cây nhà lá vườn

  Đủ nắng thì hoa nở

  • 0 Comments

  Chấp nhận bất an, thì mới "quân bình động". 
  Cần thích ứng chứ không cần an toàn. Bởi thích ứng thì đổi mới. Còn an toàn thì bảo thủ.