Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Đủ nắng thì hoa nở

  • 0 Comments

  Sai lầm là nguy hiểm. Nhưng nếu sai lầm được tôn sùng bởi đám đông. Sai lầm sẽ biến thành đúng đắn. Khi ấy chọn được cách sống thích hợp mà "đám đông đúng đắn" không khép tội, là nghệ thuật sống của thiền.

 • Cây nhà lá vườn

  Tiếng gọi từ cuộc chơi

  • 0 Comments


  Ê ! Ba Gàn đừng lộ hàng
  Viết thì để thiên hạ tự biết. Ngươi đừng viết ra cái biết. Hãy để dành không gian tâm thức cho người khác.
  Chết tiệt !
  Nói thì gói trong tiếng cười. Bộ ngươi tưởng người đời hổng biết chơi hay sao mà phải tào lao thiên đế.
  Hề hề. . 
  Tham dục là cục nam châm. Ngươi đừng làm mạt sắt của đời mà bị nó hút.
  Thượng Đế là cục nam châm. Ngươi đừng làm mạt sắt của đạo mà bị thiêng liêng hút.
  Hề hề. . .
  Ngươi hãy là hư không. Thì rỗng rang, đi chơi trong tham dục mà không mất tính Người.
  Cười !

 • Cây nhà lá vườn

  Tranh Ba Gàn

  • 0 Comments

  Cục xương của tao. . .Của tao. . .

 • Cây nhà lá vườn

  Tham quan Bảo Tàng Dân Tộc và Hoàng Cung Hàn Quốc

  • 0 Comments