Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Vẽ bậy viết bậy

  • 0 Comments


  Con mắt còn lại dại gì lộ với ma
  Ha ha. . .ha. . .
  Ta thấy thiên hạ
  Thiên hạ đếch biết ta . . .

 • Cây nhà lá vườn

  Đủ nắng thì hoa nở

  • 0 Comments

  Con người thường khách quan khi ở một mình trong yên lặng. Nhưng sẽ bị a dua và hùa theo tâm lý bầy đàn khi bị cuốn vào đám đông. 
  Dù đời hay đạo cũng thế không khác. Lý tưởng và niềm tin như xăng, chỉ chờ một mồi lửa nhỏ. 
  Cho nên bạn hãy cẩn thận nếu không muốn tự đánh mất mình.

 • Cây nhà lá vườn

  Đủ nắng thì hoa nở

  • 0 Comments
  Vui vì được trả sạch nghiệp cũ. 
  Hồn nhiên, chân chất, thuận tự nhiên thì không gây ra nghiệp mới.
  Hề hề. . .
  Nghiệp cũ không còn, nghiệp mới không tạo ra thì tự tại vô ngại.
  ^^^

  Kỷ Hợi vừa được lợi vừa được chơi
  Làm cái gì cũng nhiều lời
  Đạo đời đều rất thảnh thơi
  Làm mà như chơi vẫn đại thắng lợi
  Hề hề. . 
  Tui là Heo Thần Tài


 • Cây nhà lá vườn

  Luyện công ở Thung Lũng Ngọc Linh

  • 0 Comments