Bài viết mới
 • Tâm lý khí công

  Nơi cuối cùng khí đến

  • 0 Comments
  Có những đại huyệt nào Thiền nhân cần nhắm tới Khai thông và khơi gợi Giấc ngủ vùi bấy lâu? Nhìn thẳng không che giấu Đại huyệt đan điền tinh Tham,sân,si vô hình Từ đây mà khởi phát... Chỉ mãi thụ khí về Không điều hoà khuếch tán Người tu sẽ...
 • Tâm lý khí công

  Tầm sư học đạo

  • 0 Comments
  Về đi! Phật tại tâm. Ngoài tâm không có Phật. Đầu trọc quyết định từ bỏ 'cái tôi đần độn' của mình để tầm sư học đạo... Hắn băng rừng, lội suối tìm đến nơi ở của Lão Ngưu xin thọ giáo. Đến đây, đầu trọc chỉ gặp được Bảy Cô Lốc đang cho chim...
 • Tâm lý khí công

  Vỡ Cái Một

  • 0 Comments
  Bất nhị Lặng ngắt Trộn. . . . Vắng tanh Em hòa anh Đột ngột Cái Một Vỡ toang Búa gió 04/12/2006
 • Tâm lý khí công

  Viết Gì

  • 0 Comments
  Cóc viết! Thầy ơi! Con biết viết gì? Những điều to lớn người ghi hết rồi... Còn điều nhỏ bé đấy thôi Viết bằng rung động của người tu tâm! Nguyễn Thanh Hưng/7/12/2006 Cảm ứng từ bài thơ trên: Cóc viết Này nhóc! Thầy cóc viết...