Bài viết mới
 • Tâm lý khí công

  Có không

  • 0 Comments
  Long tong qua chốn hồng trần
  Vần đi vần lại chẳng gần chốn không
  Một đời chẳng có chẳng không
  Làm dâu trăm họ thả thân phận mình!
 • Tâm lý khí công

  Làm hoa

  • 0 Comments
  Một mình ở giữa thế gian
  Chẳng màng vật chất thì than nỗi gì
  Than hay thán làm chi cho mệt
  Một vệt trời cũng đủ làm hoa.
 • Tâm lý khí công

  Thơ đi chơi

  • 0 Comments
  Loăng quăng mấy vần thơ
  Để mà thờ mà cúng
  Sao cứ lúng búng vậy
  Lật dậy thơ đi chơi.
 • Tâm lý khí công

  Ôi!

  • 0 Comments
  Huyền diệu Hiển hiện Phơi bày Lồng lộng khắp nơi nơi

  Chơi ngôn từ

  Đùa kinh sách