Bài viết mới
 • Tâm lý khí công

  Khớp và không khớp

  • 0 Comments
  . . . Tôi đã là người không khớp với cả đời mình- trong gia đình tôi, trong tôn giáo tôi, trong đất nước của tôi, và tôi đã tận hưởng điều đó theo đủ mọi cách, bởi vì là người không khớp là một cá nhân.

  Khớp với trật tự đã được thiết lập hiện có là làm mất đi tính cá nhân của bạn. Và đó là toàn thể thế giới của bạn. Khoảnh khắc bạn thoả hiệp và làm mất đi tính cá nhân của mình, bạn đã đánh mất mọi thứ. Bạn đã tự tử. Những người khớp với thế giới này là những người đã phá huỷ bản thân họ. ( Trích Osho- Dũng cảm, vui sống hiểm nguy)

 • Tâm lý khí công

  Hoạt Phật

  • 0 Comments
  Này Cỏ May!. . .Đạo đời song tu!. .Con đang làm rất tốt. . . . Đối với người tu tập kết quả công việc không quan trọng. Mà là quá trình làm có giữ được chánh niệm và tỉnh giác hay không.

  Lấy việc làm Phật sự để rèn tâm dưỡng tính, phát huy trí huệ và tập để chư Thiên ứng điển cùng làm với mình cho quen. Mục đích cuối cùng là tam mật tương ưng, chư Phật hiện toàn thân trong từng lời nói và hành động. Bởi vậy từng giây từng phút, trong mọi tình huống, người tu tập đều nhận biết rõ ràng nếu là Như Lai thì trong trường hợp này Ngài sẽ nói và làm như thế nào?

 • Hỏi đáp khí công

  Người đang nhận biết

  • 0 Comments
  Thư hỏi về cách tu tập:
  - Hôm Chủ Nhật vừa qua, tôi lại trải qua chuyện rời khỏi thân thể. Tôi muốn mô tả lại với chư huynh,  kính mong chư huynh cho  những lời căn dặn, hướng dẫn, để tôi không bị rơi vào sai sót hoặc tai nạn:
 • Tâm lý khí công

  Bố thí

  • 0 Comments
  - Thưa cụ, tôi thấy mình hiểu sai về pháp bố thí.
  Bởi tôi cúng dường tam bảo và chư tăng mà không hoan hỷ, bố thí cho chúng sanh mà còn thấy gợi lên những vọng niệm mong cầu. Bởi bố thí mà vẫn mong cầu mình phải được cái gì. Và dường như dần dần "sự cho" lại trở thành gánh nặng tâm lý.