Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Đủ nắng thì hoa nở

  • 0 Comments

  Thiền không phải là thuốc chữa bệnh. Đừng dùng thiền để trị bệnh. Thiền là trạng thái khỏe mạnh vui tươi yêu đời sau khi trị lành bệnh.

 • Cây nhà lá vườn

  Viết bậy vẽ bậy

  • 0 Comments


  Người nghèo khổ do không có gì. Người giàu khổ do cái gì cũng có nên không cần cái gì. 
  Nếu chứng ngộ có tướng thì cũng như vậy. 
  Còn nếu chứng ngộ là không có tướng thì làm sao nói về nó và làm sao sở đắc được chứ?

 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments
   Ê! Bà chủ
  Cho một đen nóng không đường

  Ta cứ tưởng cuộc đời là đau khổ
  Có ai dè diệt khổ vẫn còn đời
  Ta cứ tưởng vàng thau chơi lẫn lộn
  Có ai dè đếch lộn chỉ cần tin
  Ta cứ tưởng cầu xin thì được phúc
  Có ai dè hạnh phúc lúc cầu xin
  Hề hề. . .
  Ta cứ tưởng thêm đường để cà phê bớt đắng
  Có ai dè đời có đắng hắn mới phê

 • Cây nhà lá vườn

  Đủ nắng thì hoa nở

  • 0 Comments

  Không phải lúc nào bạn cũng đang ngủ. Không phải lúc nào bạn cũng đang thức. Bạn, tôi hay mọi người thì ai cũng đều có lúc này lúc khác. 
  Huyễn hay thực không quan trọng. Quan trọng là đang trong giấc mơ bạn có biết mình đang mơ hay không? - Lẽ dĩ nhiên chả ai biết được.
  Có khi nào bạn chứng ngộ, nhưng nó lại là điều xảy ra trong một giấc mơ mà bạn cứ tưởng là mình đang thức và mọi người quanh mình là thực?
  Hề hề. . .
  Ngay bây giờ thì ai ngủ ai thức, đố ai biết được. Vậy thì hung hăng cường điệu làm gì chứ?