Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Ta thích làm bông cỏ may hơn. . .

  • 0 Comments

  Bàn trà kê sát cái cửa sổ nhìn xuống vực sâu.
  Mây trời vẫn thường bay qua đó. 
  Con dốc đá mù sương, ẩm ướt, cheo leo. 
  Hoa và địa y nở đầy trong sương khói. 
  Thú rừng và gió ngàn hú lên từng chặp. . .từng chặp trong rừng sâu. 
  Gần rồi xa, xa rồi gần, vọng vào vách núi.

  Có cái tâm mênh mông, có cái lòng trống rỗng. Thế thì mây đen làm sao vấy bẩn được bầu trời? Thế thì việc thế gian của kẻ tham kia, uống ly trà rồi ừ ừ gật gật cho qua, cho lấy lệ?

  Ta vốn là người không có chí lớn. 
  Ta thích làm bông cỏ may đứng tự tại ngoài đồng vắng. Hơn là làm hoa sen, để thiên hạ tranh nhau cắt, cắm lên bàn thờ.

 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Nước lạnh
  Sông lặng
  Cá đớp trăng

  Dầu cạn
  Đèn tắt
  Hiu hắt tàn canh

  Uống trăng xanh đàn hát
  Mây bát ngát đầy thuyền
  Ưu phiền bay theo gió
  ^^^
  (Đêm trăng uống trà trên thuyền)

 • Cây nhà lá vườn

  Lời khấn của Ba Gàn

  • 0 Comments

  Lạy Thánh Mẫu
  Con hổng tham, chúng nó xin Mẹ thứ gì thì Mẹ cũng cho con thứ ấy. Chỉ có điều, Mẹ cho con nhiều hơn chúng nó một chút. . .hề hề. . .

 • Cây nhà lá vườn

  Động Thiên Đường / Quảng Bình

  • 0 Comments

  Uống rượu cần ở Thiên Đường