Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Ở đời cần có một tấm lòng

  • 0 Comments

  https://youtu.be/C6EsFWW9uBA

 • Cây nhà lá vườn

  Tập Dịch Cân Kinh ở Pù Luông

  • 0 Comments

  Nhận năng lượng của trời đất, tập Dịch Cân Kinh để tự điều trị bệnh và tăng cường sức khỏe ở núi rừng Pù Luông.

  https://youtu.be/Ydzo0n-Fc_Y

 • Cây nhà lá vườn

  Ăn bánh đa nướng ở hè phố

  • 0 Comments

  Cuộc đời như cái bánh đa
  Tròn mà dễ vỡ cắn là giòn tan
  Ngổn ngang đời đạo lợi danh
  Kết thành bong bóng trọc thanh sần sùi
  Than củi nhà lửa pháp hoa 
  Nướng cho chân lý giác tri chín giòn
  Được còn thành bại vô vi

  ....

 • Cây nhà lá vườn

  Tâm lý khí công 141

  • 0 Comments

  1. Quá khứ bóp méo hiện tại và tương lai cũng chỉ là quá khứ mà bạn đã sửa đổi lại theo ham muốn của mình mà thôi. Quá khứ và tương lai làm cho thực tại khách quan mà bạn nhận thức bị sai đi. Cho nên muốn thích ứng tình huống thì bạn chỉ nên phản ảnh thực tại, chứ không đáp ứng nó qua tâm lý chủ quan đang bị quá khứ và tương lai thống trị. 

  2. Bạn chỉ cần không giả tạo và hiện hữu trần trụi trong giây phát hiện tại thì bạn sẽ tự nhiên thích ứng mọi tình huống.

  3. Hãy nhìn cuộc đời mà không kết án hay ca ngợi nó. Những sự ghi nhận được qua giác quan như là file gốc lưu trong não bạn. Sau đấy bạn có thể hồi tưởng lại và cảm xúc hóa hay nghệ thuật hóa nó mà không bao giờ ảnh hưởng đến sự định tâm của bạn. Bởi sau đó bạn sẽ chủ động bỏ nó đi và chỉ giữ file gốc. Làm như vậy gọi là “diệu quán sát trí” của thiền.