Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Tam thế táo

  • 0 Comments

  Tam thế táo
  Quá khứ hiện tại vị lai
  Như chơi dại dòm qua lỗ khóa
  Thằng qua đường ngang qua lỗ khóa: hiện tại
  Thằng qua đường trước khi qua lỗ khóa: quá khứ
  Thằng qua đường đã đi qua khỏi lỗ khóa: tương lai
  Bây giờ mời ngài ra đứng đường không nhìn qua lỗ khóa.
  Thì chỉ thấy thằng đi đường làm gì còn "tam thế đi".
  Hì hì. . .
  Vấn đề chỉ là cái lỗ khóa.

 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Chiều nay thiên đàng mưa không em
  Trần gian thiên hạ thênh thang chạy làng
  Thiên đàng chạy làng bèn xuống địa ngục
  Trần gian lục đục bèn lên niết bàn
  Thằng nào bàng quang thì lang thang tùy hứng
  Hề hề. . .

 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Ai thèm lên trời
  Ai thèm xuống đất
  Phật và Ma là chuyện thiên hạ
  Ô la la. . ta là lá
  Là lá la. . .ta là ta

 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Trên im lặng là trăng
  Dưới im lặng là vắng
  Đồng im lặng là nắng đêm