Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Mây về là để đi chơi
  Mây đi là để thảnh thơi uống trà
  Việc nhà đã có bà lo
  Việc đạo đã có cả kho người tài
  Hề hề.
  Mai nầy nếu lỡ làm quan 
  Mới bàn thế giới, mới màng thế gian


 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Rảnh rang chẳng phải xây đời
  Ta ngồi đợi sóng, ngắm còng đùa chơi
  Còng xây sóng phá ta cười
  Mười phương trời động
  Phương nầy. . .kệ ông • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Thời gian trôi nhanh
  Cánh cò gõ chậm
  Sông núi lặng câm
  Hoàng hôn đang tụng thầm

 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Cuộc đời hoang sơ 
  Ta đi trong bỡ ngỡ
  Cái gì cũng lạ
  Ta chưa quen Ma, ta chưa gặp Phật
  Ta tự do trong cái thật