Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Đủ nắng thì hoa nở

  • 0 Comments

  Biểu cảm trên gương mặt hiệu quả hơn thể hiện ở quần áo, hình xăm hoặc xe cộ.

 • Cây nhà lá vườn

  Đủ nắng thì hoa nở

  • 0 Comments

  Chấp nhận bất an, thì mới "quân bình động". 
  Cần thích ứng chứ không cần an toàn. Bởi thích ứng thì đổi mới. Còn an toàn thì bảo thủ.

 • Cây nhà lá vườn

  Vẽ bậy viết bậy

  • 0 Comments
   (Truyền diệu pháp)

  Đại sư Ba Xạo dạy cho đệ tử Bát Nháo:
  Này Bát Nháo
  - Làm cho người nghèo thỏa mãn với cái nghèo của mình. Với lý thuyết: "Chấp nhận và bằng lòng với mọi thứ đang có".
  - Làm cho người giàu bất mãn với cái giàu của mình. Với lý thuyết: "Mình chỉ là kẻ giữ hộ tiền của thượng đế".

  Hề hề. . .
  - Sau đó giúp người giàu đem của cải của họ cho người nghèo. Ông sẽ được tiếng từ bi.
  - Lẽ dĩ nhiên, người nghèo thỏa mãn với cái nghèo của mình nên sẽ từ chối. 
  - Do vậy ông bèn phát tâm nhận giùm cho người nghèo. Gọi là "phước điền".

  Hề hề. . .
  - Sau cùng để cả hai người giàu và nghèo đều thấy hạnh phúc. Ông sẽ thay họ báo với thượng đế để ngài chứng minh cho chúng sanh mau thành chánh quả.


 • Cây nhà lá vườn

  Lên thành phố khai hoang

  • 0 Comments
   (Xe ôm)

  - Tại sao đại ca lên thành phố?
  - Tao không cố ý, miễn đi khỏi cái xứ của tao là được.
  - Bây giờ ở đâu?
  - Vô sở trụ
  - . . .?
  - Đây là chỗ kiếm tiền, đâu phải chỗ để ở.