Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Đủ nắng thì hoa nở

  • 0 Comments

  1/ Không gì mạnh mẽ như sự dịu dàng. Nó là im lặng sấm sét.

  2/ Đã cho thì đừng do dự. Đã mất thì đừng hối tiếc. Đã đạt được thì đừng tự cao.

  3/ Khi bạn lạc quan. Khả năng trở nên vô tận. Khi bạn bi quan, bạn liền do dự và do vậy dù có khả năng, bạn vẫn không dùng được.

  4/ Sự thật do trần trụi nên thường bị bài bác. Dối trá mặc quần áo sự thật rất lịch sự nên ai cũng thích.

  5/Khi có 2 người thì có lừa dối. Kể cả người kia là thượng đế.

  6/ Khi nói với kẻ thông thái nửa vời hãy nói ít và khó hiểu. Khi nói với kẻ dốt nát hãy khoe khoang. Khi nói với kẻ khôn ngoan hãy nói "không biết".

  7/ Người ngu nhất là người trả lời mọi câu được hỏi.

 • Cây nhà lá vườn

  tranh Ba Gàn

  • 0 Comments

  Khi xem sen nở, khi chờ trăng rơi. . .

 • Cây nhà lá vườn

  Đủ nắng thì hoa nở

  • 0 Comments

  1/ Một việc xấu có thể làm uổng phí một nghìn việc tốt.

  2/ Không tắm rửa, thì càng xức nước hoa càng thối.

  3/Bản tính là quan trọng, thanh danh là hư vọng.

  4/Nổi tiếng thì hại thân. Người nổi tiếng mà không bị đời hại thì tiếng ấy là giả tạo hoặc thiếu tầm.

  5/ Vậy cho nên người giỏi thực thì phải biết dấu cái giỏi của mình. Khi dùng thì bất thình lình, biến hóa và giả tướng.

 • Cây nhà lá vườn

  Đủ nắng thì hoa nở

  • 0 Comments

  Đừng tìm vinh dự trên sự nhục nhã của đồng loại. Đừng làm nổi bật cái đúng của mình trên cái sai của người khác.