Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Viết bậy vẽ bậy

  • 0 Comments

  (Mùa Sen)

  Ta lấy nhàn làm cách sống. Lấy hòa hợp thuận tự nhiên làm cách tu. Lấy giả ngu giả khù khờ làm đạo hạnh. Tôn thờ cái đẹp làm thượng đế. Bỏ quách việc tìm chân lý. 
  Lấy việc đi tìm nụ cười, tìm sự thú vị ở đời để rong chơi khắp nơi.
  Ta là cây viết, là cái loa, là cái tay, cái chân là cái hoạt thần của cuộc đời cát bụi nầy.
  Ha ha. . .ha. . .
  Người cùng uống trà với ta thì vui vẻ khỏe mạnh. Ma quỉ đi chơi với ta thì cùng vào nhà Như Lai nghe pháp. Ta đi với ta thì ta chẳng thèm vô ngã mà có ngã biến hóa và diệu dụng.
  Ha ha. . .ha. . .
  Gió lên thì ta là mây
  Nắng lên thì ta là mưa
  Mặt trời mặt trăng lên ta hóa ra nụ cười của người không có mặt.
  Ha ha. . .ha. . .
  Ta bảo đừng, mà cái thằng trong ta nó tưng tửng. Vừa cười ha ha, nó vừa mắng ta là " cứ viết mà bất lập".

 • Cây nhà lá vườn

  Uống trà đi

  • 0 Comments


 • Cây nhà lá vườn

  tranh Ba Gàn

  • 0 Comments
   (Tắm ao ở đình làng)

  Ta về ta tắm ao ta
  Sân đình rụng lá, ao nhà đầy mây
  Tao về tao tắm với mầy
  Đạo bơi đời lặn, tao thầy mầy quan
  Hề hề. . .
 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Em tung sen lên trời
  Sen lại rơi xuống đất
  Đừng cường điệu pháp Phật
  Sen thật nở trong đầm
  Tâm hương thường vô ngã
  Pháp hoa bổn vô tự
  Sự sự tự minh minh
  ***

  (Sen ơi. . .hãy bay lên. . .)