Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Tranh Thiên Quang vẽ tặng

  • 0 Comments

  Ba Gàn. Tranh Thiên Quang vẽ tặng. Cảm ơn Thiên Quang chúc bạn và cả gia đình luôn khỏe vui hạnh phúc.

 • Cây nhà lá vườn

  Kinh nghiệm tâm linh: Dấu hiệu quan trọng khi thực hành thiền năng lượng

  • 0 Comments

        

  - Nếu bạn tập Yoga mà chỉ có các động tác cơ bắp chưa có năng lượng thì dù bạn tập có đẹp đến đâu, bạn cũng chỉ mới vào đến cái vỏ chưa thâm nhập phần thượng thừa tinh tế của nó.

  - Nếu bạn tập Khí Công Dưỡng Sinh mà chỉ tập phần Dưỡng Sinh còn phần Khí thì chưa thành thục thì bạn cũng chỉ mới vào đến cái vỏ chưa thâm nhập phần thượng thừa tinh tế của nó.
  - Nếu bạn tập mật tông mà chỉ biết niệm chú kiết ấn vẽ bùa, chưa nhận được gia trì lực thì dù bạn có thể hiện quái dị đến đâu, bạn cũng chỉ mới vào đến cái vỏ chưa thâm nhập phần thượng thừa tinh tế của nó.
  - Trong 3 loại hình trên nếu bạn không kết hợp với thiền thì chưa thể vượt ra ngoài tâm trí, còn là thợ chưa thể là nghệ thuật được.

 • Cây nhà lá vườn

  Bướm hút mật hoa

  • 0 Comments

  Vườn xưa hoa nở bướm về
  Sơn khê gió hát câu thề cát bay
  >>>
  https://youtu.be/oC2X-jPYO8Y

 • Cây nhà lá vườn

  Tâm lý khí công 142

  • 0 Comments

  1. Lời nói đẹp là bỏ ra chi phí thấp nhất mà thu lợi cao nhất. Nhưng nếu chỉ nói mà không đi kèm hành động hiệu quả thì hậu vận của nó là rất tệ hại.

  2. Thức ăn trên bàn chưa ăn thì thơm ngon. Nhưng nếu thánh nhân ăn rồi nhả ra thì sẽ trở thành mất vệ sinh không ăn được.

  3. Không phải cái gì không biết cũng cần phải hỏi. Không phải cái gì dù biết rất rõ cũng cần phải trả lời. Nó là thiền vị chứ không phải khôn ngoan hay hợp lý.

  4. Kể hạnh phúc của mình cho người bất hạnh, khác gì tặng thầy chùa cái lược. Hậu quả thế nào thì bạn khắc tự biết. . .hề hề. . .

  5. Không nên học mật tông với bất cứ người thầy nào chưa từng trị một ca tà thành công. Bởi vì nếu mình tập mà có vấn đề thì thầy làm sao cứu?