Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Thuở nhỏ chơi trốn tìm
  Tìm được em
  Ôm nhau cười như nắc nẻ
  Lớn lên đạo đời chơi trốn tìm
  Tìm được nhau
  Ôm nhau cười như hồi còn bé
  Hề hề. . .

 • Cây nhà lá vườn

  Này Cỏ May

  • 0 Comments
  Con kiến mà leo cành đa
  Leo phải cành cụt leo ra leo vào
  Con kiến mà leo cành đạo
  Leo phải cành cụt leo vào leo ra
  Này Cỏ May
  Bao nhiêu năm rồi
  Ông leo ra leo vào, thì cành đạo của ông đúng là cành cụt
  Hề hề. . .
 • Cây nhà lá vườn

  Này Cỏ May

  • 0 Comments

  Dao mài vào đá dao sắc bén
  Bén đến nỗi 
  đứt rồi mà chưa kịp hay
  Đạo mài với đời
  Độ người 
  Người làm sao biết được
  Này Cỏ May
  Người ta biết nhiều về ông, tại đạo ông còn lụt

 • Cây nhà lá vườn

  Nhập lâm bất động thảo

  • 0 Comments

  Nhập lâm bất động thảo
  Nhập thủy bất lập ba
  (Vào rừng không làm đau ngọn cỏ. Xuống nước không làm nước gợn sóng)
  Đi trên đường đời, đừng để lại dấu chân mình.

  Tuy vậy, cứ đi dạo trên bờ biển tự nhiên.
  Không cần cố gắng quay lại xóa dấu chân mình.
  Đại dương sẽ làm thay điều ấy

  Cứ vui sống tự nhiên ở đời.
  Đừng chơi trò quay lại xóa dấu chân để chứng tỏ mình đạo đức.
  Tốn công mà mất đi lạc thú thưởng thức kiếp con người.

  Hề hề. . 
  Cuộc đời sẽ làm thay điều ấy
  Miễn là đi sát mép nước và không làm tượng đài lưu giữ dấu chân mình.