Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Ngủ quên trên cây đàn
  Ngủ quên trên lá vàng
  Thu sang rồi sao ?
  Sang hồi nào 
  Sao thơ không báo trước ?

 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Nhẹ quá thì rớt
  Cầm chặt sẽ thủng tay chảy máu
  Hề hề. . .
  Đạo và đời đều là trò chơi rất. . . điệu. • Cây nhà lá vườn

  Bài ca của đất

  • 0 Comments  Khi là bướm đêm, thì bóng tối đi về ta không lạc lối.
  Ta xuyên qua hiện tượng, đứng đằng sau sự thật.
  Dù biết không thể thành Phật. 
  Nhưng ta biết. 
  Như mọi người mình sẽ thành đất.
  Cần gì chứ.
  Đất nhận mọi loại dơ sạch và trả lại cho đời hoa thơm quả ngọt mùa màng bội thu.
  Hãy đạp trên đầu ta
  Hãy đứng vững chắc trên người ta. Để tiến tới trước và vươn lên tận trời cao.
  Ha ha. . Ha. . .
  Hãy cười to lên và bước đi với đầy sức mạnh.

 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Bạn thấy, qua cái biết riêng của bạn.
  Hề hề. . .
  Hứa Do rửa tai, tại vì đã lỡ nghe. . .