Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Đủ nắng thì hoa nở

  • 0 Comments

  Tự ép mình sống trong những giới luật không xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của mình. Có thể làm thui chột tình yêu cuộc sống. 
  Nhưng điều ấy chưa bao giờ có thể làm giảm bớt nhu cầu tự nhiên về tình dục.Trừ phi bạn có khả năng hợp nhất hai luồng khí âm và khí dương trong cơ thể.

 • Cây nhà lá vườn

  Mài con dao bát nhã

  • 0 Comments

  Sắc không không sắc chắc không?
  Sắc không không sắc chổng mông tui mài
  Dao cùn không sắc tắc thông
  Dao bén không sắc mắc công Văn Thù • Cây nhà lá vườn

  Này Cỏ May

  • 0 Comments
   (Bóng tối không cần ai tạo ra nên luôn có mặt)

  Cây nến nằm bẹp xuống 
  Le lói rồi tắt
  Bóng tối không cần ai tạo ra nên luôn có mặt
  Này Cỏ May
  Khi nến sáng thì đọc sách uống trà.
  Khi nến tắt thì nằm khểnh trong bóng tối mà ngủ
  Hề hề. . .
  Làm như vậy là sử dụng nhị nguyên chứ không bị cầm tù trong cái nhà giam tâm trí.

 • Cây nhà lá vườn

  Đủ nắng thì hoa nở

  • 0 Comments

  Ông chủ tui nói thượng đế có hình người. Con Mèo ngu thì nói thượng đế có hình con chuột. . .Nhưng theo tui thượng đế phải có hình cục xương mới đúng. . .