Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  tự kỷ tinh tế

  • 0 Comments

  Người sống nội tâm và có thiền vị. Trong giao tiếp thường ít nói, không lanh chanh giành thể hiện. 
  Thay vào đó, người ấy thường có "ngôn ngữ cơ thể" yên lặng và hàm súc. 
  Thay vào đó, người ấy thường có "Ngôn ngữ tâm linh" với năng lượng tịch lặng hòa hợp tràn ngập yêu thương.
  Giao tiếp trực tiếp, ngoài lời nói và chữ viết là sản phẩm của cái đầu tâm trí. Còn có "trường năng lượng chung" mà hai người tạo ra. Còn có cảm xúc tinh tế thâm trầm mà con tim gặp con tim mới cảm nhận được.
  Thế cho nên, việc lạm dụng điện thoai di động và các thiết bị tương tự đã khiến bản ngã con người ngày càng phát triển mạnh hơn, qua việc ưa thích thể hiện để được khen.
  Việc lạm dụng điện thoại sẽ khiến bạn trở thành "hoa giả" có sắc mà không hương trong thế giới thực. Nó đang khiến chúng ta mắc căn bệnh " tự kỷ tinh tế" của thời đại.


 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Đêm qua lá rụng tơi bời
  Gió ngồi gió đợi mạch đời hồi sinh
  Dẫu cho trời đất vô tình
  Mà sao mưa vẫn đinh ninh nắng về ?

 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Năng lượng từ Hội Âm tiến lên Bách Hội 
  Như sen từ bùn nhơ vươn lên hư không
  Gia trì lực từ Bách Hội đi xuống Hội Âm
  Như sen tàn hạt sen rơi xuống bùn

  Gốc rễ từ bùn đất
  Nhưng hoa lại nở trong không trung
  Khế ấn như cánh sen 
  Thân rỗng như đài sen
  Tâm thông như sen nở
  Hương sen như thiền vị
  Sắc sen như nghệ thuật

  Thái cực, ấn hợp nhất hai tay
  . . .

 • Cây nhà lá vườn

  Chấp làm gì cho mệt

  • 0 Comments

  Việc thiện dù nhỏ bé đi nữa. Nhưng làm được thì sao phải từ chối chứ.Từ chối làm thiện khiến ngay bây giờ mình giảm vui đi. Thế thôi, sợ gì nghiệp sau nầy chớ!
  Việc ác dù nhỏ bé cách mấy đi nữa. Nhưng bỏ được thì cứ bỏ ngay. Chần chừ chi khiến ngay bây giờ mình mất vui đi. Thế thôi, cần chi cái quả tốt về sau chứ!
  Rỗng rang để cái bản năng thiện nó tự làm thì vui, thì tự nhiên tự do khỏi nghiệp để đi chơi muôn nơi. . .
  Hề hề. . .Chẳng phải sinh ra đời là để đi chơi sao? Chấp làm gì cho mệt.