Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Nếu là kiến 
  Ta sẽ cắn vào chân Thượng Đế
  Để ngài về nhỏ lệ cứu trần gian
  Nếu là sâu
  Ta sẽ ăn lá thiên đàng
  Rồi hóa bướm bay trên ngàn cõi giác
  Nếu là cát là bụi
  Ta sẽ trần trụi
  Thui thủi tìm vui trong bát ngát luân hồi
  Hề hề. . .
  Nếu đầu thai thành cái nắp chai
  Ta sẽ tìm hoài cho ra bạn nhậu
  ^^^

  (Nếu là nắp chai)

 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Nước chảy hay mưa bay
  Đạo hiển bày hay ngày đầy ánh sáng
  ^^^
  (Cà phê Dinh)

 • Cây nhà lá vườn

  Ngày 20/10

  • 0 Comments

  Ngày 20/10 cùng vợ đi uống cà phê. Chúc bà xã vui khỏe đẹp mãi.

 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Cái vỏ ốc nằm bên bờ đại dương. Thần tượng nào, rồi cũng nằm bên lề cuộc sống. Đó là trò chơi của vô thường.
  Trừ phi
  Cái vỏ ốc, biến thành "Thần ốc".