Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Đủ nắng thì hoa nở

  • 0 Comments

  Điểm mạnh của mình và là điểm yếu của đối phương. Đó là nơi bạn ung dung nhàn hạ.

 • Cây nhà lá vườn

  Đủ nắng thì hoa nở

  • 0 Comments

  Như người đã chết lúc còn sống thì sống thoải mái. Như người vẫn còn sống sau cái chết thì địa ngục hay thiên đàng chỉ là quán trọ.

 • Cây nhà lá vườn

  Đủ nắng thì hoa nở

  • 0 Comments

  Bạn vui mừng khi đứa bé được sinh ra, vì bạn không phải là nó. Bạn tiếc thương khi một người chết đi, vì bạn không phải là người này. Bạn thương xót chúng sanh đang trầm luân trong bể khổ vì bạn không phải là họ.
  Hề hề. . .
  Bạn còn chưa biết mình là ai? Sao lại biết người khác được ?

 • Cây nhà lá vườn

  Đủ nắng thì hoa nở

  • 0 Comments

  Đổ những chuyện bực dọc khó chịu của mình ra chung quanh, buộc người khác phải nghe. Là làm ô nhiễm môi trường sống của cộng đồng. Nó khác chi đổ rác thải ra đường.