Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Đủ nắng thì hoa nở

  • 0 Comments

  Kim cương được tạo ra dưới nhiệt độ cao và áp lực. Tài năng cũng vậy. Nhưng điều ấy sẽ phá hủy thiên tài.

 • Cây nhà lá vườn

  Lên núi uống trà

  • 0 Comments

  Lập Mandala với trà gỗ. Pháp khí là thuốc lá dện ống tre. Âm nhạc là suối và thác. Chim chóc và thú rừng hát ca. Thần và Ma rót trà bưng rượu. 
  Ha ha. . .ha. . .
  Ta và ông ngồi chơi. Người bên trong chúng ta uống trà đàm đạo. . .

 • Cây nhà lá vườn

  Đủ nắng thì hoa nở

  • 0 Comments

  Mù là không thấy. Nhưng thấy những thứ không thực sự tồn tại là mù của mù. Biến ảo ảnh thành linh ảnh là bệnh tâm thần chứ không phải thần thông.

 • Cây nhà lá vườn

  Vẽ bậy viết bậy 2305

  • 0 Comments

  Hổm rày Sài Gòn trời mưa. Phố em bị "tụ nước sau mưa". Nhà em lội bì bõm. Em phải đưa Cún Con đi tị nạn. . .Hề hề. . .