Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Mưa thu

  • 0 Comments

  Thu rơi nơi đáy ly
  Đạo rơi nơi tình đi
  Ta chơi nơi vô vi
  Sen đi thu buồn chi
 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments
    

  Ta đi về phía trước
  Mặt trời ở sau lưng ta
  Ta sáng mà bóng ta đen thui
  Ta hòa với ánh sáng
  Bóng ta hòa với bóng tối

  Thiện và ác, công và tội đều biến mất trong bóng tối
  Đồng và Bóng đều biến mất trong bóng tối
  Tướng Phật và Tướng chúng sanh đều tan tành trong bóng tối
  Ha ha. . ha. . .

 • Cây nhà lá vườn

  Tâm lý khí công 144

  • 0 Comments

  1. Mọi người đều là thầy của mình nếu mình biết cách học cái hay từ họ. Không ai là kẻ thù cũng không ai là bạn. Chỉ có đối phương là điều huyền bí cần được giải mã và chứng ngộ trước khi bạn có thể chứng ngộ về thiêng liêng.

  2. Người còn lẩn quẩn trong tâm trí nhị nguyên, chưa có đạo tâm, thường chia bè chia phái, ủng hộ cái nầy chống đối cái kia. Người có đạo tâm đơn giản mở cửa con tim mình đón nhận tất cả. Nó không có kẻ thù cũng không có bạn. Nó chỉ có tình huống.

  3. Ưa thích hay chống đối người khác chỉ là áp đặt cái tôi của mình lên người ấy và do vậy không thể đi vào con tim của họ được. Nó là một kiểu nô dịch thiên hạ bằng bản ngã của mình. Hãy chào đón tất cả với nụ cười và sẳn sàng thích ứng tình huống. Sự hiện hữu trần trụi của bạn giúp bạn hợp nhất với linh hồn mọi người và những điều tế vị huyền nhiệm của pháp giới.

 • Cây nhà lá vườn

  Học và hành cái Đạo Người

  • 0 Comments

  Như rót nước vào bình
  Khi bình đầy
  Nước bẩn trong bình trào ra
  Rót nước sạch vào mãi 
  Thì rồi cái trào ra cũng sạch

  Khi rót vào, nước sạch y theo hình dạng cái bình
  Nhưng khi nước sạch trào ra ngoài bình
  Nó chảy là ngẫu hứng
  Hình dáng nó là ngẫu hứng
  Người rót cũng không biết được, huống hồ người dương thế
  Người dương thế chưa biết được sao Thần Thánh lại biết được?