Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Mưa rừng chùa Suối Ngổ

  • 0 Comments

  Chiều mưa uống trà núi
  Ăn khoai lùi bếp tro
  Ngắm chim cò bạt gió
  Vỗ bụng cười vô lo
  Ông Mập cười . . .MacKeNo

  Ta có cơm Mẹ cho
  Ta có lực Cha cho
  Ta có thiền Phật cho
  Ta có cuộc đời trời cho
  Ta có cuộc chơi nơi vô lo
  Ta có cái kho vô tận tạng
  Ta có cái mạng vô vi thường

  Nên. . .hi hi. . .
  Nương cơn gió đời, ta lại được đi chơi.
  (Ba Gàn)

 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Ở đời chơi đạo, đạo tùy duyên
  Đói đến vừa ăn, mệt quẳng liền
  Trống rỗng không nhà, hòa bản tánh
  Đối cảnh thông tâm, đấm cửa thiền
  (Ba Gàn)
  ^^^
 • Cây nhà lá vườn

  Mưa quen rơi trên đá già

  • 0 Comments

  Mưa quen vỡ tan trên đá già
  Thiên thu vỡ tan
  Khi mưa buồn bay ngang qua thành phố cổ
  Cây đàn vỡ tan
  Khi tiếng đàn lang thang hòa tan cùng mưa gió
  Ha ha. . .ha. . .
  Ly trà trên tay ta vỡ tan
  Khi muộn màng chín vàng trong hé nhụy

  https://youtu.be/R8i0SHhx9Jo

 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Mưa quen vỡ tan trên đá già
  Thiên thu vỡ tan 
  Khi mưa buồn bay ngang qua thành phố cổ
  Cây đàn vỡ tan
  Khi tiếng đàn lang thang hòa tan cùng mưa gió
  Ha ha. . .ha. . .
  Ly trà trên tay ta vỡ tan
  Khi muộn màng chín vàng trong hé nhụy
  ^^^

  (Khi muộn màng chín vàng trong hé nhụy)