Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Trên im lặng là trăng
  Dưới im lặng là vắng
  Đồng im lặng là nắng đêm

 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Cân bằng giữa trời và người
  Cân bằng giữa người và người
  Cân bằng giữa con người và thiên nhiên
  Cân bằng giữa mình và cuộc sống
  Cân bằng giữa con người và thế giới vô hình
  Muốn vậy:
  Khí phải bình
  Tâm phải hòa
  Buông xuôi
  Hợp nhất với tánh linh của trời đất

 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Bé nhỏ
  Voi to
  Về bản

  Đời vô
  Đạo minh
  Về chính mình

 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Cái gì cũng đang cháy
  Nên cái gì cũng có động lực, ánh sáng và tàn lụi
  Con tim có ngọn lửa nhỏ
  Tình yêu là cây đuốc lớn
  Nếu tình yêu không thành vô giới hạn. Nó sẽ tàn lụi.
  Khi tình yêu là vô giới hạn thì bạn tình phải là thượng đế.