Bài viết mới
 • Tâm lý khí công

  Đàn không dây vẫn hát

  • 0 Comments
  "Ôm cây đàn không dây, ta lang thang trong trái tim em , Vô lượng kiếp rồi, ta hát bản tình ca không tiếng động"
 • Tâm lý khí công

  Trăng trong tay

  • 0 Comments
  "Cúc thuỷ nguyệt tại thủ Lộng hoa hương mãn y".
  Nghĩa là:
  Vốc nước trăng trong tay
  Chơi hoa thơm cả áo.
 • Tâm lý khí công

  Chỉ là cái móc áo!

  • 0 Comments
  - Chư Phật, chư Bồ Tát, chư vị Tổ Sư đều có hiển thị thần thông. Nay tại sao bảo trụ vào thần thông và các trò quái dị là sai chệch bản chất của pháp môn?

  - Nó chỉ là cái móc để móc cái áo choàng "chánh niệm, tỉnh giác, vô ngã, vô trụ tướng, thể nhập tánh".

 • Tâm lý khí công

  Vô tận đăng

  • 0 Comments
  - Thế nào là thầy?
  - Không có " Cái gọi là thầy".
  - Tại sao lại thế?