Bài viết mới
 • Tâm lý khí công

  GIÓ HỒ VĂN

  • 0 Comments
  (Mừng Thầy về nhà Tổ con gửi bài thơ này như một ghi nhận...) (Uống Trà núi, làm thơ bụi/Tranh ông Mập vẽ bậy bằng lọ nghẹ/Tại chùa Suối Ngổ) . . . . . Cùng ta, gió. ....
 • Tâm lý khí công

  Những lỗ đinh trên hàng rào

  • 0 Comments
  Những lỗ đinh trên hàng rào Cái Tôi /Tranh Thiền/Ba Gàn Một cậu bé có tính xấu rất hay nổi nóng. Một hôm người cha đưa một túi...
 • Tâm lý khí công

  Tấm thân đáng giá nghìn vàng

  • 0 Comments
  "Phật" ở trong con người bạn, "Phật" ở khắp mọi nơi khi bạn làm điều tốt, giúp đỡ, cứu giúp kẻ hoạn nạn thì "Phật" sẽ luôn ở bên bạn đi bên bạn bảo vệ bạ n. Tôi kể...
 • Tâm lý khí công

  Sông và Biển

  • 0 Comments
  Nhấp nhô ngàn con sóng
  Biển ngóng chờ ngoài khơi
  Thuyền ai chưa giăng lưới
  Vớt bình minh - mặt trời