Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Những chuyến đi quá vui và những bức hình vui quá hề hề

  • 0 Comments
 • Cây nhà lá vườn

  Uống rượu đêm xuân

  • 0 Comments

  Tết lại đến đào mai đua nở
  Xuân ngây thơ nhưng phố chợ già thêm

  Đời cần lao xuân vào thêm quạnh quẽ
  Đạo lông bông xuân chẳng lẽ quên ta
  Ha ha. . . .ha. . . 

 • Cây nhà lá vườn

  Tâm lý khí công 103

  • 0 Comments

  1.Đừng buồn vì nghĩ rằng mình tu mãi mà chả có chút công năng nào. Hãy luôn luôn tin rằng công năng của bạn nó đang tiềm ẩn, mà càng tìm nó lại càng ẩn.

  2.Nếu vì tương lai con em chúng ta. Cũng đừng đánh chết cha con em chúng nó. Bởi chúng chết hết thì lấy ai liều chết phục vụ con em chúng ta.

  3.Nói chuyện trong khi hôn, cũng giống như làm ồn khi luyện khí.

  4.Tu hành như cá kho tiêu. Tu nhiều thì mặn, chơi nhiều thì ngu....

 • Cây nhà lá vườn

  Tâm lý khí công 104

  • 0 Comments

  1.Bạn chỉ tự do khi có cái riêng của mình. Và khi bạn là sự cần thiết cho nhu cầu xã hội thì bạn mới có bình đẳng. Tự do và bình đẳng không phải là sự nhìn nhận hay ban cho, mà là sức mạnh nội tại của bạn đối với xã hội. Chỉ khi ấy bạn mới không cần theo đuôi ai. Chỉ khi ấy bạn mới không cần dẫn lối cho người khác. Chỉ khi ấy bạn mới có thể làm bạn với người đi bên cạnh mình.

  2.Mọi sáng tạo đích thực đều tới từ vô thức và nó là món quà gửi tới tương lai nếu nó tồn tại được với hiện tại.

  3.Cuộc đời quá ngắn. Nhưng nếu bạn tìm cách biến nó thành vĩnh viễn ở những kiếp sau. Thì ngay bây giờ đây bạn chấm hết....