Bài viết mới
 • Tâm lý khí công

  Phút giây!

  • 0 Comments
  Lá Bồ Đề Rụng Màng nhện rách Xoạt!. . . Giật mình Kinh ngạc Khoảnh khắc hiển bày... HUM !... LUHANH/24/8/2004
 • Tâm lý khí công

  MỚI BIẾT!

  • 0 Comments
  - Thiền là gì?

  - Không biết.

 • Tâm lý khí công

  NHẤT TIẾU KHINH!

  • 0 Comments
  - Chào ông Tưởng Vậy - Chào Bác Ba Gàn, hôm nay rảnh rang đến quán trà sớm thế. - Chẳng là tôi nhân tiện đến uống trà ghé qua thăm bác. - Chắc là...
 • Tâm lý khí công

  IM LẶNG CŨNG LẶNG IM!

  • 0 Comments
  Không tiếng động, gọi là im lặng. Im lặng nầy, đâu phải lặng im. Ta cảm nhận, lặng im là đối tượng. Tâm trí đùa, huyễn ảo, chẳng như như ! Không động, cũng chẳng tịnh Không âm thanh...