Bài viết mới
 • Về miền đất Phật

  VMDP - File âm thanh tại vườn Lâm Tỳ Ni

  • 0 Comments
  (Bóng mát Bồ Đề) Sống Thiền Này chư huynh “Sống thiền” là cái mở rộng và thăng hoa của “ngồi thiền”. . . . . . Tiếng hải triều âm. . . . Hải triều âm. . . . Hải triều âm...
 • Tâm lý khí công

  Nghìn dặm thênh thang

  • 0 Comments
  Nghệ sĩ lang thang Cảm hứng đến thật nhanh...cái tức khắc tức thì...không hai chỉ có một...dưới bóng cây Bồ Đề....Người ngồi đó....nghìn dặm reo vang...Con xin kính tặng Thầy và các huynh... . . . . . Nghìn trùng ra đi … Nghìn trùng gió … Có người...
 • Về miền đất Phật

  VMDP – TajMahal, ngôi đền tình yêu

  • 0 Comments
  Tình yêu của đá Hôm hắn đến Taj Mahal lòng hắn buồn vô hạn. Nhìn 2 cái hòm bằng đá của 2 kẻ yêu nhau, nằm kề bên nhau trong một cái đền cũng bằng đá cẩm thạch nguy nga tráng lệ, hắn chợt thấy xót xa cho mối tình vương giả và thương cho nắm xương tàn...
 • Tâm lý khí công

  Người Đang…

  • 0 Comments
  Thành Xá Vệ, nơi xưa kia Như Lai đã thuyết nhiều bộ kinh quan trọng. Con thưa Thầy, con xin kính Thầy và chư huynh bài thơ này. Cảm xúc quá nhiều theo từng bài viết VMDP, con xin chuyển thành lời thơ, mạn phép họa theo. . . . . . Mưa… Ướt nhòe...