Bài viết mới
 • Về miền đất Phật

  Mưa thu

  • 0 Comments

  (Mắt tròn liếc long lanh)

  Cô bé dạo rừng thu

  Bàn chân nhỏ xíu

  Mưa thu líu ríu chạy quanh chạy quanh

  Con suối róc rách bên anh vòng quanh

  Gió mát và thơm

  Mắt tròn liếc long lanh

  Giọt mưa nủng nịu bên rừng cây xanh

 • Về miền đất Phật

  Rong chơi Tây Tạng / 7/2012

  • 0 Comments

  (Cưỡi trâu Yak rong chơi khắp miền đất Phật)

  -        Thưa cụ, khi cụ đảnh lễ và hành công trước các khu linh địa của Tây Tạng. Con thấy động tác của cụ cũng giống như mọi người, chẳng có chi khác. Như vậy làm sao để phân biệt động tác do gia trì lực của Như Lai, và động tác bình thường do mình làm?

  -        Này Cỏ May, khi ông đi xe gắn máy. Làm sao ông phân biệt động tác ông lái xe và động tác cái xe chạy trên đường?

  -        Thưa cụ, nhờ nhận biết mà con biết như vậy.

  -        Cũng thế, nhờ nhận biết mà hành giả phân biệt được động tác do gia trì lực tự biểu thị một cách ngẫu hứng, sáng tạo, tự do và thuận tự nhiên với động tác rập khuôn sáo mòn của tâm trí.

  -        Thưa cụ, nếu biểu thị của gia trì lực là ngẫu hứng, tự phát thì nhiều khi sẽ gây tổn hại hơn là có lợi. Cụ nghĩ sao về vấn đề này?

  -        Này Cỏ May, khi cái xe lăn bánh trên đường là nó chạy hay ông chạy?

  -        Thưa cụ, nó chạy theo sự điều khiển của con?

  -        Cũng vậy, biểu thị của gia trì lực là tự phát nhưng theo nhất niệm của hành giả.

   

   

   

   

 • Về miền đất Phật

  Về thăm Gành Ráng

  • 0 Comments

  (Gành Đá Đĩa/Phú yên)

  Từng viên đá ở đây đều có cạnh cân đối, xếp lên nhau ngay hàng thẳng lối, trật tự, như theo một qui tắc nghiêm ngặt, nên gọi là Đá Đĩa.

  Chính cái điều ấy làm Đá Đĩa khác đá khác và Gành Đá Đĩa nhờ vậy thu hút khách du lịch tham quan.

  Cũng vậy, thế giới ta bà ngày nay, từng người tự nhiên đều biến thành Đá Đĩa của mọi cơ chế, guồng máy và qui tắc.

  Cả trần gian này không biết từ lúc nào đã thành cái Gành Đá Đĩa khổng lồ.

  Điều ấy hấp dẫn, nên ngày càng nhiều du khách tâm linh là Trời, Phật, Quỉ ,Thần đến chơi và ghé thăm "Cái Gành Đá Đĩa Thế gian".

  Từ đó, vô số tôn giáo và vô số đạo đã ra đời.

  Có cái hay là người ta đã bán vé tham quan Gành Đá Đĩa và loài người cũng đã biết lợi dụng cái" Gành Đá Đĩa Thế Gian" để buôn Thần bán Thánh tạo ra vô số đạo và vô số tôn giáo giả.

 • Về miền đất Phật

  Kinh nghiệm đi lễ đầu năm

  • 0 Comments
    

   - Này Cỏ May, đừng bắt sự việc phải xảy ra theo ý chủ quan của mình. Mà nên giữ tịnh rồi tuỳ duyên hiển tướng an lành. Phật tại tâm, ngoài tâm không có Phật. Lễ Phật ở nhà hay ở chùa, nếu tâm ông thành, thanh tịnh và tràn đầy nhận biết thì phước đức vô lượng.

  - Thưa cụ, lễ Phật ở nhà và ở chùa có gì khác nhau?

  - Có khác nhau chứ

  - Thưa cụ khác chỗ nào?

  - Lễ Phật ở chùa thì đông vui hơn.