Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Ngài Quan Âm tứ thủ

  • 0 Comments

 • Cây nhà lá vườn

  Mẹ Tara ngồi trong mây

  • 0 Comments

  (Hề hề. . . Vừa mới vẽ xong)

 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Phố vắng mưa thu
  Thằng ngu gỡ cái mặt nạ làm củi đun trà
  Ha ha. . .ha. . .
  Hắn thường nấu trà
  Mà chưa bao giờ phải mua củi

  Phố vắng mưa thu
  Thằng ngu nhìn vào đền đài tự hỏi:
  "Bản lai diện mục" của các ngài là gì ?

  Phố vắng mưa thu
  Đi chơi
  Cho đời bớt ngu, thì tu mới được.
  Hề hề. . .
  ^^^

  Phố vắng mưa thu

 • Cây nhà lá vườn

  Đủ nắng thì hoa nở

  • 0 Comments

  1- Lời nói là hàng giả của ý nghĩ.

  2- Tiềm năng biểu thị: tâm linh.

  3- Làm bằng chức năng không làm bằng quyền lực: đạo đức.

  4- Làm bằng bản năng: đời.

  5- Trời đất thông qua mình làm: đạo