Bài viết mới
 • Về miền đất Phật

  VMDP - File âm thanh tại Bồ Đề Đạo Tràng

  • 0 Comments
  (Thiền định tại Bồ Đề Đạo Tràng - Ấn Độ) Gửi chư huynh file âm thanh từ Bồ Đề Đạo Tràng... Click here to play this audio clip
 • Về miền đất Phật

  VMDP - Phút giây nầy

  • 0 Comments
  Nhận ân điển thiêng liêng tại Tháp Đại Bát Niết Bàn Ta đã đến đây, nơi Như Lai nhập niết bàn. Chẳng có gì ngoài một nấm mồ hoang phế trên nền bãi cỏ quạnh hiu. Chiều thì đang đi dần vào bóng tối mà ta thì vẫn còn ngồi mãi với cái yên lặng cùng cực ...
 • Về miền đất Phật

  Rong chơi Tây Tạng / 7/2012

  • 0 Comments

  (Cưỡi trâu Yak rong chơi khắp miền đất Phật)

  -        Thưa cụ, khi cụ đảnh lễ và hành công trước các khu linh địa của Tây Tạng. Con thấy động tác của cụ cũng giống như mọi người, chẳng có chi khác. Như vậy làm sao để phân biệt động tác do gia trì lực của Như Lai, và động tác bình thường do mình làm?

  -        Này Cỏ May, khi ông đi xe gắn máy. Làm sao ông phân biệt động tác ông lái xe và động tác cái xe chạy trên đường?

  -        Thưa cụ, nhờ nhận biết mà con biết như vậy.

  -        Cũng thế, nhờ nhận biết mà hành giả phân biệt được động tác do gia trì lực tự biểu thị một cách ngẫu hứng, sáng tạo, tự do và thuận tự nhiên với động tác rập khuôn sáo mòn của tâm trí.

  -        Thưa cụ, nếu biểu thị của gia trì lực là ngẫu hứng, tự phát thì nhiều khi sẽ gây tổn hại hơn là có lợi. Cụ nghĩ sao về vấn đề này?

  -        Này Cỏ May, khi cái xe lăn bánh trên đường là nó chạy hay ông chạy?

  -        Thưa cụ, nó chạy theo sự điều khiển của con?

  -        Cũng vậy, biểu thị của gia trì lực là tự phát nhưng theo nhất niệm của hành giả.

   

   

   

   

 • Khí công Đà nẵng

  Khí công Đà Nẵng trên Facebook

  • 0 Comments
  Mời anh chị em và chư huynh tham gia: www.facebook.com/Khi.Cong.Duong.Sinh