Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Kỷ niệm ở Long Hải/2/11/2019

  • 0 Comments

 • Cây nhà lá vườn

  Vô thức

  • 0 Comments


  Vô thức bản năng, vô thức tập thể và vô thức vũ trụ. Là các phạm trù không dính mắc của người tự do.

 • Cây nhà lá vườn

  Ngài Quan Thánh

  • 0 Comments

  Hề hề. . .
  Ai nhờ vẽ ta đã vẽ xong. Hãy đến nhận tranh. ( Acrilic 45/45).

 • Cây nhà lá vườn

  Đủ nắng thì hoa nở

  • 0 Comments

  - Nếu là tâm linh thì cái gì cũng đẹp, cũng thú vị. Ngược lại, trong cuộc sống, mỗi khi bạn thấy cái gì đẹp và thú vị, thì lúc ấy bạn đang ở trong môi trường tâm linh.
  - Lúc ấy, nếu bạn có thể nhập thần để sáng tạo trong công việc hay tạo ra những tác phẩm nghệ thuật thì bạn là người tâm linh.
  - Nếu không hạnh phúc, không sáng tạo, không hiệu quả. . . thì tâm linh ấy chỉ là hoang tưởng.