Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Vẽ bậy viết bậy

  • 0 Comments
   (Khi bé chơi trốn tìm. . .hề hề. . .)

  Khi bé chơi trốn tìm
  Khi lớn tìm chân lý
  Lớn là bé to người
  Thượng đế cười hi hi
  Chân lý là tánh thấy 
  Đấy

 • Cây nhà lá vườn

  Đủ nắng thì hoa nở

  • 0 Comments
   (Ta là mèo đen nhưng lưỡi ta rất đỏ. Vậy ta là mèo đỏ hay là mèo đen ?)

  Khi bạn hợp nhất với linh giác. Độ tinh tế của trực giác thăng hoa ngày càng sâu sắc hơn, thậm chí là huyền mặc hơn. 
  Do vậy tính mặc khải cũng biểu thị ngày càng thanh cao hơn:
  Thí dụ:

  Công kích ---> Châm biếm ---> Hài hước ---> Dí dỏm. • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Ta về khấn Phật tại nhà, dù tượng quá tã cũng là Như Lai
  Ta về ta cúng đời ta, cho dù đời rách miễn là sạch vai


 • Cây nhà lá vườn

  Vẽ cho tình yêu

  • 0 Comments

  Ngày ấy chúng mình quá nghèo chỉ có một chiếc xe đạp cộc cạch. Anh thường đèo em đi chơi khắp nơi bằng xe đạp.
  Ngồi phía sau, em cười và bảo:
  - Em chẳng cần gì. Chỉ thích được anh chở đi khắp thế gian trên chiếc xe đạp nầy.
  Anh cười và hét thật to trong gió:
  - Nhưng đôi khi chúng mình cũng cần một cái giường.
  Thế là em cười như điên, đấm thùm thụp vào lưng anh và bảo là anh nói bậy
  Hề hề. . .
  ^^^

  (Đèo em đi khắp thế gian. . .)